Dienų archyvas 17 gegužės, 2019

0

Ateik, Šventoji Dvasia – Sutvirtinimo Sakramento suteikimas

Gegužės 17 d.  Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje J. E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė Sutvirtinimo Sakramentą daugiau kaip šimtui jaunų žmonių. Ateik, Šventoji Dvasia!  Ganytojas palinkėjo kiekvienam atrasti Jėzų, nes Jis yra...