Statistika

Kunigų –3. Gyventojų apie 30 tūkst., praktikuojančių katalikų apie 10 proc.

PATARNAVIMAI / Metai 2007 2008 2009 2010
Krik-
štai
Kūdikiai iki 1 m. 29
Vaikai nuo 1 m. 44
Vaikai nuo 7 m. 13
Suaugę
Santuokos 21
Pirmoji Komunija 245
Sutvirtinta 80
Palaidota 394

Už 2021 metus