Statistika

Kunigų –3. Gyventojų apie 30 tūkst., praktikuojančių katalikų apie 10 proc.

PATARNAVIMAI / Metai 2007 2008 2009 2010
Krik-
štai
Kūdikiai iki 1 m. 46 62 59 34
Vaikai nuo 1 m. 72  71 77  86
Vaikai nuo 7 m. 37  30 20 20
Suaugę  9 10 10 9
Santuokos 8 19 18  11
Pirmoji Komunija 224 230 241  308
Sutvirtinta 67 81 50  112
Palaidota 386 387 449  384

2013 m. gruodžio 31 d.

2014 m. gruodžio 31 d.

2015 m. gruodžio 31 d.

2016 m. gruodžio 31 d.