Pamaldos ir atlaidai

kopl-vitrazas01

Pamaldos ir atlaidai

Šventosios Mišios

NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO

9 val.  ir 18 val.

ŠEŠTADIENIAIS

10 val. ir  18 val.

SEKMADIENIAIS

8 val., 10 val., 12 val.,

13.30 val (nuo spalio mėn. iki birželio mėn.) ir 18 val.

Pirmaisiais mėnesio:

antradieniais 18.00 val. šv. Mišios aukojamos už mirusiuosius.
penktadieniais 9.00 ir 18.00 val. – į Švč. Jėzaus Širdį.
šeštadieniais 18.00 val. – į Švč. Mergelės Marijos Širdį.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18.00 val. sudėtinės šv. Mišios aukojamos už mirusiuosius ir gyvuosius.

 

adoracija01Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Kiekvieną ketvirtadienį nuo 09.45 iki 18.00 val. Šv. Mišių.

Kitos pamaldos

Švč. Mergelės Marijos Rožinis kalbamas kasdieną 17.20 val.
Gegužinės pamaldos – gegužės mėnesį 17.40 val.
Birželinės pamaldos – birželio mėnesį 17.40 val.
Viešpaties Kryžiaus kelias apmąstomas gavėnios metu kiekvieną penktadienį prieš vakarines(18 val.) šv. Mišias 17.20 val.

Išpažintys

Klausomos pusvalandį prieš šv. Mišias.
Gavėnios metu Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį – nuo 9.00 iki 18.00 val.

Atlaidai

Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2005 metų birželio 24 d. Atlaidų suteikimo DEKRETĄ be Visuotinių atlaidų, kuriuos tikintieji gali gauti rugpjūčio 2 ir lapkričio 2 dienomis, dar galima gauti šiuos Visuotinius atlaidus:

Pal. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio – sausio 27 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).
Dievo Gailestingumo – antrasis Velykų sekmadienis (nuo Didžiojo Penktadienio pradedamas melstis Dievo Gailestingumo devyndienis).
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.

Rugpjūčio 2 d. visose parapijinėse bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus; reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, sužadinant pasiryžimą vengti kiekvienos, kad ir mažos nuodėmės. Aplankyti katedrą arba parapijos bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą..