Nazareto šeimos

Nazareto šeimų judėjimas – rūpestis mano asmeniniu išganymu vienybėje su Švč. Mergele Marija

 

„Kiekvienas tavo geras darbas veikia kitus, tavo ištikimybė – tai stiprybė tų, kuriuos tu myli, tavo šventoji Komunija stiprina ne tik tave, bet yra maistas ir tavo sutuoktiniui, vaikams, broliams, bičiuliams, parapijai, Bažnyčiai, pasauliui. Taigi pradėk nuo savęs, pats atsiverk Kristui. Dievas nori, kad šventėtum ir kad per tą šventėjimą šventėtų tavo aplinka, tavo artimieji, Bažnyčia, pasaulis.“

Kun. Tadeusz Dajczer „Tikėjimo įžvalgos“

 

Nazareto Šeimų Judėjimas  Lietuvoje įteisintas 2005 kovo 1d. Vilniaus arkivyskupijoje, po to sekė įteisinimai Kauno arkivyskupijoje ir Telšių vyskupijoje,  tačiau faktinė bendruomenės veikla tęsiasi nuo 1992 m.

Tai parapijinis judėjimas vienijantis visas amžiaus ir socialines grupes. Visa tai įmanoma todėl, kad pagrindinė judėjimo kryptis, tai MANO ASMENINIS SANTYKIS SU DIEVU. Siekiant šio tikslo pagrindinės priemonės yra sakramentinis gyvenimas ir palydinčio kunigo asmeninė pagalba.

Pagrindiniai judėjimo susitikimai vyksta keturis kartus rekolekcijomis Šiluvoje ir kassavaitiniais susitikimais parapijose.

Šios paprastos struktūros dėka Nazarete telpa keturios kartos, kurios puikiai papildo viena kitą. Juk tai ir yra Nazareto šeima.

Dvasingumas, tai mažutėlių kelias pagal Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, šv. Faustiną ir kitus „mažojo kelelio“ mokytojus ir ypatingai meilė Švč. Mergelei Marijai.

Mūsų parapijoje renkamės penktadieniais po vakarinių 18 val. Šv. Mišių.

Telefonas pasiteirauti: Eugenijus, 8699 15755.

 

 

Šių metų gegužės 22-24 d. vyko Nazareto šeimų judėjimo rekolekcijos Šiluvoje. Rekolekcijų temą: „Veltui gavote, veltui ir dalinkite“. Rekolekcijas vedė kunigas svečias iš Lenkijos ir kunigas Algirdas Paliokas. Per šias susikaupimo dienas apmąstėme Dievo meilės troškimo svarbą, nes tik gavęs gali duoti. Vaikai ir jaunimas turėjo savo programą, nors jaunimas noriai dalyvavo suaugusiųjų konferencijose. Pasiūlytas požiūris į Dievo meilės troškimą mums buvo naujiena, kuri palietė ir jaunimo širdis.

DSCF1406 DSCF1411 DSCF1412 DSCF1413 DSCF1420 DSCF1422 DSCF1455 DSCF1462 DSCF1466 DSCF1470 DSCF1471 DSCF1482 DSCF1486 DSCF1487 DSCF1488 DSCF1490 DSCF1494 DSCF1497 DSCF1501 DSCF1516 DSCF1522 DSCF1526 DSCF1533 DSCF1551 DSCF1556 DSCF1563 DSCF1566 (2) DSCF1571 DSCF1578 DSCF1583 DSCF1588 DSCF1592 DSCF1593 DSCF1594 SDIM3282 SDIM3285 SDIM3288 SDIM3289 SDIM3294 SDIM3295

.