Laidotuvės

kopl-vitrazas01Bažnyčia, laidodama savo vaikus, su gyvu tikėjimu švenčia Kristaus slėpinį. Ji trokšta, kad visi, Krikšto sakramentu įskiepyti į Kristaus mirtį ir prisikėlimą, drauge su juo per mirtį pereitų į gyvenimą. (Iš Šventojo Dievo Garbinimo kongregacijos dekreto).

Galima katalikiškai laidoti mirusius pakrikštytus parapijiečius, jei jų buvo tokia valia. Laidojimo dieną už velionį yra aukojamos šv. Mišios, kurių metu Eucharistijos maldoje paminimas mirusiojo vardas. Kunigas paruošia tinkamas laidotuvių apeigas, pasinaudojant Romos Katalikų Bažnyčios apeigyno teikiamomis teisėmis..