Skautai

Lietuvos skautijos šūkis – Dievui, Tėvynei, artimui.

Lietuvos skautija – įdomi ir patraukli jaunimo nevyriausybinė organizacija, nepolitinė, laisvanoriška, veikianti pagal skautų įkūrėjo lordo Baden-Powellio sukurtus principus ir metodą, auklėjant savo narius būti sąžiningais, dorais ir sveikais piliečiais. Tai auklėjanti organizacija su kruopščiai paruošta programa, pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms, išbandyta laiko ir paplitusi visame pasaulyje.

Auklėjimo metodai: pasižadėjimas ir priesaika, mokymasis veikiant, savęs išbandymas, mažų grupelių – skilčių sistema, mokymasis sekant pavyzdžiu, pastovios užsiėmimų rūšys, pagrįstos dalyvaujančių interesais.

Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijoje yra įvairaus amžiaus grupių moksleivių, kurie kaupia asmenines žinias, stengiasi tyrinėti, atrasti, sužinoti. Veikla vyksta draugovėse pagal amžiaus grupes: vilkiukai skautai, patyrę skautai. Skautai yra įvairiose mokyklose, kurie renkasi sueigoms pagal vienetų teritoriją.

Lietuvos skautijos nacionalinis biuras
Trakų g. 18, LT-44236 Kaunas
Tel./ faksas: (37) 42 20 02
El. paštas: info@skautai.lt
Internete: www.skautai.lt

2010 m. dvasinės programos gairės

Dvasinės programos gairės yra skirtos visiems skautiškų vienetų vadovams, kurie suka galvas, kaip įdomiau padėti skautukams atrasti tikėjimo lobį. Šios gairės yra rekomendacinio pobūdžio.

Būtų šaunu nors kartą per mėnesį suorganizuoti dvasinio pobūdžio renginį ar praktinį užsiėmimą. Kiekvienos sueigos metu nurimimu, tyla ir malda atkreipkime dėmesį į tai, kas yra šalia mūsų ir mumyse.

Padėkime jaunam žmogui rasti savo vietą po saulę ir bręsti ne tik fiziškai, intelektualiai, socialiai, bet ir dvasiškai bei emociškai.


2010 m. raktiniai skautų įžodžio žodžiai: BRANGINDAMAS GARBĘ AŠ PASIŽADU STENGTIS DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI TARNAUTI VYKDYTI PRIESAKUS KASDIEN (GERAIS DARBELIAIS).


.