ALFA kursas suaugusiems

ALFA – tai užuomina apie Jėzų, kuris yra Alfa ir Omega, visa ko Pradžia ir Pabaiga (plg. Apr 1, 8).

Šis kursas skirtas kiekvienam, bet ypatingai tiems, kurie nori pažinti krikščionybę ir gilintis į jos tiesas, ieško ar pradeda praktikuoti krikščionišką tikėjimą.


Kurso susitikimai parapijoje prasidės sausio mėnesį. Kviečiame dalyvauti!


ALFA kursui vadovauja parapijos katechetė  Sandra Habdankaitė

Telefonas pasiteiravimui: 8 60621210.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje eilė metų šis kursas skiriamas tėvams, kurie trokšta pagilinti savo vaikų tikėjimą, juos leisdami ruoštis Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) ir Sutvirtinimo sakramentui. ALFA kurso metu geriau pažinę savo tikėjimą tėvai padeda vaikams šeimos aplinkoje pažinti krikščionybę.

Kurso trukmė 11 savaičių, per savaitę susitinkama tik vieną kartą, susitikimas trunka 1,5 val. Kurso viduryje būna bendras savaitgalis.

Alfa kursas prasideda  2020 metų lapkričio 11 d. trečiadienį 18.30 val. palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos salėje. Esant karantinui pirmasis susitikimas vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravę dalyviai gaus žinutes.

ALFA susitikimuose klausomasi mokymų aktualiomis krikščionybės temomis, vaišinamasi, diskutuojama iškilusiais klausimais mažose diskusijų grupelėse.