Motinos maldoje

Gerasis Viešpatie, mes jungiame savo maldas su maldomis visų motinų besimeldžiančių pasaulyje. Viešpatie, mes sugaišome labai daug laiko nerimaudamos ir bandydamos savarankiškai pakeisti situaciją arba iš viso nieko nedarydamos. Bet dabar, Viešpatie, apsijungusios su visomis mūsų seserimis Tavoje šeimoje, mes šloviname Tave ir dėkojame Tau už naują viltį, kurią dovanojai mums tuomet, kai įteikėme Tau savo vaikus. Dėkojame Tau, Viešpatie, už motinystės dovaną, už šį palaiminimą. Mes dažnai pamirštame, kaip begaliniai Tu mumis pasitiki, patikėdamas savo mylimiausius vaikus mūsų globai. Meldžiame, padėk mums visuomet suvokti, kaip svarbu yra būti motina“.

 


Kviečiame parapijos motinas jungtis į šią maldos grupelę…


 

                                    Motinos maldoje

“MOTINOS MALDOJE” – tai maldos grupelė  trokštantiems melstis  už savo vaikus ir vaikaičius, bei krikšto vaikus.

        Mama, iš kur aš atėjau, kur mane radai?“ – klausė kūdikis molinos. „Tu troškimu slėpeisi mano širdyje, o brangenybe manoji. Tu buvai mano jaunystės žaismų lėlėse. Tu gyvenai visose mano viltyse, visuose jausmuose, mano ir net manosios motinos gyvenime… Man tebeesant mergaite, kai manoji širdis budo, tartum žiedas pavasarį, tu jo kvapsniu dvelkei. Dangaus numylėtas, saulės broli, tu plūduriavai gyvenimo versmėje, pakol įplaukei mano krūtinėn. Bijodama tavęs netekti, apglėbusi laikau ir spaudžiu prie širdies. Koki

a nuostabi ta Galybė, kuri ant mano silpnų rankų paguldė šį pasaulio lobį? (Rabindranat Tagore).

Krikščionišką-ekumeninį judėjimą “Motinos maldoje“ 1995 m. Anglijoje įkūrė dvi katalikės motinos – Veronica Williams su svaine Sandra – po ilgų maldų supratusios, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu Viešpats kviečia jas burti motinas maldai į grupeles už savo ir viso pasaulio vaikus.  Motinas taip greitai patraukdavo paprastas būdas melstis už savo vaikus, kad šiuo metu maldos grupelės yra įsikūrusios  daugiau, kaip 108 valstybėse, ir toliau grupelių skaičius auga. Tūkstančiai tūkstančių  grupelių veikia beveik visuose pasaulio kampeliuose. Motinų malda  nenutrūksta visą parą, nes motinos meldžiasi už savo ir mūsų  vaikus skirtingose  šalyse ir taip malda juda laiko juostomis per pasaulį.

Nustok aimanavusi, nusišluostyk ašaras, nes laukia atpildas už tavo vargą, – tai Viešpaties žodis,- jie sugrįš iš priešų krašto! Yra vilties tavo ateičiai,- tai Viešpaties žodis,- tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę! (Jr 31. 16-17)

Kauno palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijoje   “Motinos Maldoje”  grupelė susibūrė 2009 metų  birželio 16 d., ir visa šį  laiką grupelės  malda  nenutrūko,   Patyrėme  ir skausmų, ir džiaugsmų… Kviečiame parapijos motinas jungtis į šią maldos grupelę, laukiami ir tėčiai. Mes matome tiek daug smurto, neteisybės, melo aplink. Ar mes galime ką pakeisti? Taip, mes turime MELSTIS.

Apgaubkim savo vaikus maldos skara, pavesdami juos Viešpačiui.

Jaudulį dėl vaikų keičia pasitikėjimas Dievu!

Renkamės  antradieniais po 18 val. šv. Mišių.

Pasiteirauti: Regina Tuminauskienė  +370 685 02310

2023 metų lapkričio 23 dieną Bažnyčia minėjo negimusio kūdikio dieną. Parapijos maldos grupė „Motinos maldoje“ prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento meldėsi Švč. Mergelės Marijos Rožinį ir litaniją už negimusius kūdikius ir jų šeimas, išgyvenančias šį netekties skausmą. Meldėsi už abortų sustabdymą. Šiomis intencijomis vakare buvo aukojamos šv. Mišios.