Pasirengimo sakramentams užsiėmimų tvarkaraštis

Tėvelių dėmesiui

Pirmos išpažinties (Atgailos sakramento) ir Pirmos šv. Komunijos (Eucharistijos) 2023- 2024  metų grafikas 

Pirmadienis –             14:30 val., 15:45 val. ir 17:00 val.      Sandra, Sandra ir Gerda

Antradienis –              15:30 val. ir 16:45 val.                           Sandra

Trečiadienis –              (14:15 val. vietų grupėje jau nėra)       ir 15:30 val.                           Gerda

Ketvirtadienis –           15:30 val.                                                 Sandra

Penktadienis –              13:45 val. ir 15:00 val.                          Gerda

Bendras visų grupių tėvelių susirinkimas įvyks rugsėjo 24 d. 13.30 val. bažnyčioje.

Pasirengimas sakramentams prasidės nuo 2023 m.  spalio mėn. 2 d.   Katechetės Sandra Striogienė ir Gerda Tamajevaitė.

Pirmos šv. Mišios vaikučiams bus aukojamos spalio 1 d. sekmadienį 13.30 val.

Registracija  Pirmai šv. Komunijai prasidėjo  telefonu, el. paštu arba atvykus į vietą.

Pamokėles reikės lankyti vieną kartą savaitėje pasirinkus jums patogų laiką. Pagal nurodytus laikus bus sudaromos grupės po 20 vaikų.

Pirmai išpažinčiai ir šv. Komunijai (Atgailos ir Eucharistijos sakramentams) priimami ruoštis vaikai nuo 10 m.

Pirmasis jaunuolių susitikimas įvyks rugsėjo 24  d. sekmadienį 18 val. šv. Mišiomis, 19 val. susirinkimas, į šį susitikimą kviečiame atvykti kartu su tėveliais.

Sutvirtinimo sakramentui pasirengimo užsiėmimai 2023-2024 metams prasidės nuo spalio mėn. 4 d. (trečiadienis) 16.30 val.

Pasirengimas vyks trečiadieniais nuo 16.30 val.            katechetai Sandra Striogienė  ir Vytautas Strioga

Sutvirtinimo Sakramentui  gali ruoštis jaunuoliai, kuriems iki 2024 metų birželio  mėn. sueis 15 metų.

Bus rengiami atskirai ir suaugusieji.  Pasirengimas suaugusiems vyks antradiniais nuo 19 val. Pirmas susitikimas įvyks lapkričio mėn. 7 d. 19 val.