Marijos legionas

MARIJOS LEGIONAS yra katalikiška pasauliečių organizacija, kuri vyskupų ir parapijos klebono padedama dirba gailestingumo darbus, skelbia ir liudija Kristaus Gerąją Naujieną parapijoje. Marijos Legionas įkurtas 1921 m. Dubline, Airijoje. Iš ten pasklido po visą pasaulį. Šiuo metu Legione beveik milijonas aktyvių narių ir dar didesnis skaičius maldos talkininkų. Marijos legiono šūkis – „Per Mariją – prie Jėzaus“.

Kas gali priklausyti Marijos Legionui?

Aurelijus Barkauskas bando prakalbinti savo grupelės narius

Aurelijus Barkauskas bando prakalbinti savo grupelės narius

Ką įsipareigoja Marijos Legiono narys?

Kiekvieną savaitė lankyti narių susirinkimą ir bent dvi valandas dirbti apaštalinį darbą, kasdien sukalbėti trumpą maldą, nesileisti į tuščias kalbas ir nepagrįstas diskusijas.

Marijos Legiono tikslas

Dievo garbė ir asmeninės pastangos siekti šventumo. Legiono nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir skatina žmonių pamaldumą Marijai, ragina uoliai kalbėti šv. Rožinio maldą.

Veikla

Aktyvieji nariai lanko ligonius ligoninėse ir namuose, lanko ir pagalbos reikalingus vargšus, pasirūpina, kad jie galėtų priimti sakramentus.

Maldos nariai melžiasi namuose. Palaiko ryšius tarpusavyje ir su aktyviaisiais nariais.

Vadovas – Danutė Rimienė . Dvasinis vadovas kun. Dainius Lukonaitis . Marijos legionui priklauso septynios aktyvios nariai: Aurelijus Barkauskas, Tamara Pakulienė, Janina Ruočkuvienė, Birutė Stučinskienė, Nijolė Ramoškienė, Laimutė Sederevičienė.

Susirinkimai vyksta kiekvieną sekmadienį nuo 13 val. iki 14.30 val.

Telefonai pasiteirauti: (37) 387400 mob.: 865499765.