Rėmėjai

Parapijiečiai savo aukomis dėdami plytą prie plytos stato Dievo namus, kur kaip bendruomenė, liudija Dievo ir artimo meilę ir kartu  švenčia Eucharistiją.

Dėkojame Kauno miesto savivaldybei už suteiktą paramą ir visiems geradariams, aukotojams prisidėjusiems malda ar pinigine auka prie bažnyčios statybos ir tikimės Jūsų pagalbos ateityje.


 


Aukas galite nešti į parapijos raštinę darbo valandomis arba pervesti:

Atsiskait. Sąsk. Nr. LT117300010002266360
AB bankas „Swedbank“.