Ligonių patepimas

ŠVENTUOJU LIGONIŲ PATEPIMU ir kunigo malda visa Bažnyčia paveda ligonius kenčiančiam ir išaukštintam Kristui, kad juos sustiprintų ir gelbėtų. Šis sakramentas yra ypatinga Šventosios Dvasios dovana, susivienijimas su Kristaus kančia, bažnytinė malonė ir, jeigu būtų tokia Dievo valia, pasirengimas paskutinei kelionei.

Parapijos kunigas lanko ligonius namuose ar ligoninėje, sudarant jiems galimybę atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją.


Tikintieji yra raginami padėti ligoniui krikščioniškai ištverti ligą ir laiku pakviesti kunigą.


  •  Ligonių patepimo sakramentą galima teikti rimtai sergančiam ligoniui, taip pat prieš operaciją.
  • Senyvo amžiaus žmonės taip pat gali jį priimti, jei itin nusilpsta, nors ir neserga rimta liga.
  • Ligonių sakramentas gali būti kartojamas, jei ligonis priėmęs patepimą pasveiko, tačiau vėl susirgo ar tos pačios ligos metu labai pablogėjo sveikata.
  • Sergantiems vaikams šventą patepimą galima teikti tada, kai jie suvokia šio sakramento esmę ir naudą.
  • Ligonių sakramentas neteikiamas tiems, kurie užsispyrusiai pasilieka sunkioje nuodėmėje.

.