Etapai

 

Kauno Palaiminto Jurgio Matulaičio bažnyčios statybos darbai pradėti vykdyti 2001 m. gegužės mėn. Bažnyčios pamatą pašventino Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Bažnyčios projekto vadovas architektas Rymantas Zimkus, konstruktorius Algis Kazlauskas.

2008 metų gegužės mėnesį buvo atnaujinta bažnyčios statyba. Stogą laikančių metalinių konstrukcijų montavimo, apšiltinimo ir stogo dangos įrengimo darbus atlieko UAB „Autokausta“. UAB „Autokausta“ yra suteikta teisė atlikti ypatingų statinių statybos darbus pagal LR Aplinkos ministerijos išduotą įmonės atestatą (Nr. 3532).

Iki 2008 metų gruodžio mėnesio iškilo bažnyčios sienos, o 2009 m. pavasarį pradėtas dengti stogas, kuris 2009 m. rugsėjo mėn. baigtas.

2013 metų rudenį parapijiečiai labai aktyviai ir nuoširdžiai atsiliepė į klebono kvietimą talkinti sutvarkant bažnyčios aplinką. Buvo iškirsti krūmai, surinktos šiukšlės, technikos pagalba išlyginti didžiuliai kalnai žemių.

Tų pačių metų pabaigoje bažnyčios I ir II aukšto grindyse sumontuoti vamzdeliai geoterminiam patalpų šildymui ir išbetonuotos grindys.

2014 metais pagaminti ir sumontuoti langai ir durys.

Nuo 2014 metų Velyknakčio  tikintieji kiekvieną sekmadienį šv. Mišių aukai renkasi statomoje bažnyčioje.

Dėkojame visiems, kurie nepabūgo nepatogumų ir šalčio, tokių būdų parodydami savo pritarimą ir palaikymą.

Projektas rengiamas ir vykdomas etapais:

  • I etapas: Parengtas pastato techninis projektas.
  • II etapas: Parengtas pastato pamatų ir konstrukcijų darbo projektas ir sumontuoti pamatai.
  • III etapas: Išmūrytos sienos.
  • IV etapas: Atliekami stogo konstrukcijų montavimo, stogo apšiltinimo ir dangos įrengimo darbai ( 3 etapai).
  • V etape numatomi grindų pasluoksnių betonavimo ir langų, durų montavimo darbai.
  • VI etape numatoma atlikti pastato vidaus ir išorės apdailos darbus, sklypo sutvarkymo darbus pagal paruošta darbo projektą.

 

2015 metai -atlikti vidaus mūrijimo darbai, pavasarį talkos metu sutvarkyta aplinka, vasara pradėti geoterminio šildymo parengimo darbai.

2015 metų rudenį baigtas įrengti geoterminis šildymas, toliau vyksta vidaus darbai.

 Dėkojame visiems geradariams, aukotojams prisidėjusiems malda ar pinigine auka prie bažnyčios statybos.

Keletas nuotraukų iš 2015 metų  spalio – gruodžio mėnesiais atliekamų darbų: palubės šiltinimas, kondicionavimo sistemos įrengimas, tinkavimas bei kiti vidaus darbai.

20151112_123759

Kiti vidaus darbai

2016 m. birželio mėnesį pradėti bažnyčios išorės šiltinimo darbai:

20160613_090151 20160613_090156 20160613_090257 20160613_090344

 

2016 m. rugpjūčio mėnesio darbai – bažnyčios fasado apdaila ir aplinkos gerbūvio tvarkymas:

2016 m. liepos mėnesį parapijos klebonas kreipėsi į Kauno m. merą prašydamas įrengti Parapijos bažnyčios prieigų apšvietimą. 2016 m. rugpjūčio mėnesį gavome atsakymą iš Kauno m. savivaldybės administracijos energetikos skyriaus, jog apšvietimo tinklo įrengimo darbai Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios prieigose bus atlikti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Darbai jau vyksta: