Statistika

Kunigų –3. Gyventojų apie 30 tūkst., praktikuojančių katalikų apie 10 proc.

PATARNAVIMAI / Metai 2007 2008 2009 2010
Krik-
štai
Kūdikiai iki 1 m. 29 37
Vaikai nuo 1 m. 44 90
Vaikai nuo 7 m. 13 14
Suaugę
Santuokos 21 13
Pirmoji Komunija 245 269
Sutvirtinta 80 58
Palaidota 394 436

Už 2021 metus                                                                    2022 m.