Parapijos jaunimo grupė

Vadovas Sandra Habdankaitė tel.: 860621210;      el. p: sandra.habdankaite@gmail.com 

Vizija

  • Parapijoje sukurta jaunimui atvira atmosfera, jaunimas yra integrali ir veikli visos parapijos gyvenimo dalis.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris ateina į parapiją pirmiausiai patiria tarpusavio priėmimo ir palaikymo Kristuje tikrovę.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris klausia ir ieško atsakymų, atranda žmones, kurie kartu su juo (ja) leidžiasi kelionėn link Kristaus.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris nori aktyviai tarnauti parapijoje, atranda erdvę ir pagalbą atpažinti savo talentus bei giliausius savo širdies troškimus ir juos įgyvendinti su Kristumi.

Veikla – diskutuoja tikėjimo klausimais, kartu meldžiasi ir dalinasi maldos patirtimi, kalbasi įvairiomis jaunimui svarbiomis temomis, gieda giesmes, renkasi kartu į savaitgalio rekolekcijas. Organizuoja išvykas, kart

u švenčia svarbias progas, užsiima savanoriška veikla: lanko sergančius senelius, su jais bendrauja, padeda buityje. Palaiko glaudžius ryšius su dekanato Jaunimo centru.


Kviečiame jaunimą įsilieti į jaunimo grupę  ir kartu giedoti bei melstis.

2020 m. spalio 28 d. Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos sutvirtinamieji ir parapijos jaunimas turėjo gražią iniciatyvą rudens atostogų metu. Kartu jie lankėsi Eigulių kapinėse, kur tvarkė apleistus kapelius. Jaunuoliai, pasiskirstę grupelėmis po tris, per kelias valandas sutvarkė po keletą kapų, o po to, ant jų uždegė žvakeles. Vėliau visi susirinko bendrai maldai už  mirusiuosius. Sugrįžęs jaunimas į parapiją pasidalino savo įspūdžiais po šios naujos bendruomeninės patirties, džiaugėsi turėjęs progą atlikti gerą darbą.

Parapijos jaunimo mokymai – rekolekcijos pasitinkant rudenį

2019 m. rugpjūčio 19 – 21 dienomis vyko Kauno pal. Jurgio Matulaičio parapijos jaunimo mokymai – rekolekcijos, kurių metu jaunimas patirdamas bendrystę gilino žinias apie savanorystės galimybes parapijoje, taip pat kartu jaunimas bandė suprasti Benedikto XVI (2006) enciklijoje „Deus Caritas est“ kalbą, kad giliausia Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio skelbimu (kerygma-martyria), sakramentų šventimu (leiturgia), gailestingosios meilės tarnyba (diakonia). Šios užduotys viena kitą sąlygoja ir negali būti viena nuo kitos atskirtos. Labai norime padėkoti Kauno arkivyskupijos Caritas direktoriui Arūnui Kučikui, kad jis jaunimui pravedė mokymą tokia svarbia tema. Taip pat, rekolekcijų metu parapijos jaunimas šventė Šv. Mišias, kurias aukojo klebonas Dainius Lukonaitis. Ir galiausiai, visi kartu džaugėsi galėdami kartu leisti laiką, žaisti bei kurti.

Šie mokymai – rekolekcijos yra dalis socializacijos programos “Gera būti geru”. Jie yra skirti skiprinti vaikų dienos centrų savanorių kompetencijas. Projektas finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Parapijos jaunimo vadovė Sandra Habdankaitė

 

2018 m. kovo 9 d. parapijos jaunimas susirinko bendrai maldai ir pabendravimui. Savo susitikimą pradėjo šv. Mišiomis, kartu jungdamiesi su visa bendruomene. Po šv. Mišių surengė krikščioniška meditaciją „Apelsinas“, kurios metu mokėsi būti ir pastebėti Dievo dovanotas dovanas.

Vakarą užbaigė pasninko picomis.

 

 

2017 m. balandžio 23 d. parapijoje jaunimas surengė šokius. Keletas akimirkų:

2015  metų pabaigoje mūsų parapijos jaunuoliai pramogavo Druskininkų vandens parke. Dėkojame parapijos klebonui.

12498758_1246023348746981_284102979_n

Parapijos jaunimas šių metų kovo mėn. parapijiečiams Kaziuko mugėje siūlė įsigyti už auką savo rankdarbius ir skanėstus, surinkti pinigai bus naudoti jaunimo sielovadai.

 

mugėkaziuko mugė


.