Katechetikos metodinis centras

tikybos-mokytojaiTikybos mokytojai susibūrę į parapijos Katechetikos metodinį centrą.

Centrui vadovauja Diana Cekanauskienė

Telefonas pasiteirauti:  8626 73677;

Kauno arkivyskupijos Metodinei tarybai atstovauja KTU inžinerijos licėjaus tikybos  mokytoja metodininkė Diana Cekanauskienė.

Parapijos Katechetikos metodinio centro pagrindinis uždavinys – dalintis dalykine patirtimi, pedagoginiais rūpesčiais, spręsti iškilusias problemas, nuolat dvasiškai augti.

Veikla

 • Dalyvauja parapijos bendruomenės veikloje;
 • Talkina parapijos katechetėms;
 • Palaiko glaudžius ryšius su arkivyskupijos Katechetikos centru;
 • Kviečia lektorius pasidalinti aktualiomis teologinėmis, pedagoginėmis bei psichologinėmis temomis.

Parapijos teritorijoje yra 10 mokyklų, jose dirba 12 tikybos mokytojų:

 1. „Paparčio“ pradinė mokykla;
 2. Suzuki mokykla;
 3. VŠĮ Marijos Montessori pradinė mokykla;
 4. Kazio Griniaus progimnazija;
 5. Martyno Mažvydo progimnazija;
 6. „Pilėnų“ progimnazija
 7. Technologijos universiteto Inžinerijos licėjus (buvusi „Purienų“ vidurinė mokykla);
 8. VDU„Rasos“ gimnazija;
 9. VŠĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus.
 10. LSMU pradinė mokykla
 11. Kauno Valdorfo mokykla