Karitatyvinė veikla

Parapijos Caritas tiesiogiai vykdo karitatyvinę ir socialinę Bažnyčios misiją, tarnaudamas vargstantiems.
(Iš Kauno arkivyskupijos II Sinodo)

Parapijiečiai priimami kiekvieną trečiadienį nuo 15.00 val. iki 17.30 val.

Telefonas pasiteiravimui: (37) 38 74 00 mob.: 8682 17119

Caritas reikalų vadėja – Elena ANTANAVIČIENĖ.

Talkina dešimt savanorių: Donelė Paknienė, Birutė Povilionienė, Regina Zainetdinovienė, Rita Mašanauskaite, Janina Kalinauskienė, Violeta Paulavičienė, Rima Grąžienė, Jolita Šmigelskaitė, Judita Šmitaitė ir Jūratė Chudobienė.

Pagrindinis uždavinys – atsiliepti į vargą patiriančių žmonių poreikius, karitatyvines akcijas, rūpintis savanorystės plėtra, ieškoti lėšų karitatyvinei ir socialinei veiklai, bendradarbiauti su kitomis parapijoje veikiančiomis grupėmis ir savivaldos institucijomis.

Veikla

 • lanko ir slaugo ligonius, daugiavaikes ir socialiai remtinas šeimas,
 • savaitgaliais maitina nepasiturinčių šeimų vaikus,
 • padeda neįgaliesiems,
 • organizuoja socialiai remtinų šeimų vaikams maitinimą, pažintines ir religines išvykas, vasaros stovyklas,
 • dalyvauja ES projekte „Maisto dalyba sunkiai besiverčiantiems asmenims“, akcijose „Maisto bankas“ ir „Gerumas mus vienija“,
 • priima į socialinę praktiką VDU, kolegijų studentus ir kt.

2018 m. lapkričio 24 d.

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas vaikų gerovės klubas „Centriukas“ dalyvauja Kauno miesto savivaldybės projekte „Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų socializacijos programa“. Pagal projektą 2018 m. lapkričio 24 d. buvo suorganizuota kelionė į Trakus. Ekskursijos metu vaikų gerovės klubo vaikai ir savanoriai dalyvavo edukacinėje programoje šiaudinių žaisliukų gamyboje. Po edukacinės programos vyko į vandens pramogų centrą „Trasalis“, ten smagiai leido laiką vandenyje. Po vandens pramogų visi keliavome ragauti  karaimų nacionalinio patiekalo – Kibino, skaniai užkandę ir laimingi grįžome į Kauną,  į savo namus. Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 

 

2018 m. lapkričio 16 d.

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas vaikų gerovės klubas „Centriukas“ dalyvauja Kauno miesto savivaldybės projekte „Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų socializacijos programa“. Pagal projektą 2018 m. lapkričio 16 d. buvo suorganizuotas popietės susitikimas su Eigulių seniūnijos „Kaunėnų bendruomene“ . Kaunėnų ir vaikų gerovės klubo „Centriukas“ bendruomenė kartu meldėsi Šv. Mišių metu. Po Šv. Mišių  susitikimas vyko parapijos salėje. Susitikimo metu Kaunėnų bendruomenės nariai, pasakojo apie savo bendruomenę ir kaip jį įsikūrė,  mokė vaikų gerovės klubo bendruomenę lietuvių liaudies dainų. Susitikimą užbaigė bendra agape.

 

2018 m. balandžio 9 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas surengė Atvelykio šventę „Mažosios Velykėlės“ parapijos vaikų dienos klubo „Centriukas“ vaikučiams.

 

Pradėta įgyvendinti projekto ,, Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų socializacija‘‘ programa:

Kauno palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas vaikų gerovės klube „Centriukas“, 2017 m. lapkričio 9 d. vyko protmūšis ,, Kartu mes galim‘‘. Komandos atsakinėjo į klausimus apie Lietuvą, šokius, filmus, tikėjimą, bandė atspėti paslėptus logotipus, dėliojo dėliones. Vyko įnirtinga kova, bet nugalėjo Draugystė. Keletas akimirkų iš renginio:

 

Pradėtas įgyvendinti projektas

Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų socializacijos programa”

Projekto dalyviai: 18 Eigulių seniūnijoje gyvenančių socialinės rizikos šeimų vaikų ir paauglių nuo 7 iki 17 metų, lankančių vaikų gerovės klubą “Centriukas”.

Projekto tikslas: padėti socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams sėkmingai socializuotis.

 Uždaviniai:

 • Suteikti vaikams saugią aplinką, kurioje jie išgyventų besąlyginę meilę, priėmimą;
 • Patenkinti kasdienius fiziologinius ir emocinius vaikų poreikius;
 • Ugdyti vaikų asmeninius ir socialinius įgūdžius, tarpusavio pagarbą, draugystę;
 • Organizuoti pozityvų laisvalaikį ir vaikų poreikius atitinkantį užimtumą;
 • Teikti būtiną psichologinę pagalbą.

Numatoma veikla:

 • Popamokinis užimtumas darbo dienomis nuo 14:00 iki 17:00 val. (pamokų ruošimas, kūrybiniai užsiėmimai, sporto užsiėmimai, užkandžiai)
 • Individualus psichologinis konsultavimas
 • Ekskursija į Vilnių (lapkričio 18 d.)
 • Tradicinių švenčių šventimas (Advento popietė gruodžio 1 d., Šv. Kalėdų šventė gruodžio 26 d.)

Projekto trukmė: iki 2017 m. gruodžio 28 d.

Projekto vadovas: Elena Antanavičienė, mob. 868217119, el.p. elenanta@gmail.com

Projekto finansuoja: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2017 m. gruodis:

2017 m. birželio 9 – 16 dienomis, kaip ir kiekvienais metais parapijos Caritas organizuoja vasaros stovyklą Šventojoje. Šiemet stovykloje poilsiavo ir darbavosi 47 dalyviai. Vaikams stovyklautojams užsiėmimus rengė parapijos jaunimas, maitino ir globojo parapijos Caritas savanoriai.

Nuotraukos iš stovyklos gyvenimo:

 

 

2017 m. balandžio 24 d. parapijos Carito vaikų dienos klubas „Centriukas“ šventė Velykėles. Svečiavosi Kaniterapijos pagalbos centro darbuotojai su keturkojais draugais. Šventėje dalyvavo SIŽGB“Kauno viltis“. Vyko žaidimai, kiaušinukų ridenimai ir agapė.

Dalinamės džiaugsmingomis akimirkomis:

 

2015 metų gegužės 1 dieną parapjoje prie Carito klebono  kun. Dainiaus Lukonaičio įsakymų buvo įsteigtas Vaikų gerovės klubas „Centriukas“, kuris veikia kaip vaikų dienos centras. „Centriuką“ kasdien lanko nuo 25 iki 28 vaikų. Vaikai į „Centriuką“ ateina po pamokų. Čia pietauja, ilsisi, užsiima įvairią kūrybinę veiklą, jei reikia pagalbos – ruošia pamokas. Vaikams padeda, juos globoja puikūs, profesionalūs darbuotojai.

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas vaikų gerovės klubas ,,Centriukas“ – tai socioedukacinis projektas, skirtas vaikų integracijai į mokslą, visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, pradėjęs veikti nuo 2015-05-01

Klubo funkcijos:

 • Identifikuoja mikrorajono ir parapijos vaikų socialinius poreikius
 • Organizuoja klubo narių maitinimą
 • Teikia pagalbą ruošiant namų darbus silpniau besimokantiems mokiniams
 • Organizuoja individualią psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą bendradarbiaujant su įvairiomis institucijomis ir vaiko šeima
 • Organizuoja vaikų laisvalaikį ir atostogas įvairiose stovyklose, renginiuose, išvykose ir kt.

Vaikų gerovės klubą sudaro apie 25 vaikus

PROJEKTO

,,Socialinių ir psichologinių paslaugų teikimo plėtra siekiant stiprinti vaikų ir jų tėvų tarpusavio santykius kompleksinėje veikloje „AŠ (AT)KURIU ŠEIMĄ“  Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje“

UŽDAVINIAI:

 • Stiprinti vaiko ir šeimos tarpusavio santykius siekiant atkurti darnios šeimos modelį (Lietuvos šeimos centro „Kursai tėvams, auginantiems paauglius“ ( rugsėjo ir gruodžio mėn.)
 • Suteikti galimybę šeimoms pakeisti kasdieninę aplinką leidžiant laisvalaikį kartu (lankymasis Kauno zoologijos sode, ekskursija, kino filmų stebėjimas, šventės)
 • Suteikti individualią palaikančią ir asmenybę stiprinančią psicholo-ginę, socialinę, teisminę pagalbą moterims (Kauno moterų draugijos seminarai ir individualios konsultacijos ( rugsėjo – gruodžio mėn.)
 • Teikti individualias psichologo konsultacijas vaikams ir jų šeimoms.

 

Projektas įgyvendinamas

2016 metų rugpjūčio – gruodžio mėnesiais

Veiklos Datos
Psichologo konsultacijos Rugpjūčio – gruodžio mėn.
Individualios konsultacijos

 

Nuo rugsėjo 15 d.

kiekvieną ketvirtadienį nuo 15 val.

Zoologijos sodo lankymas Rugpjūčio 20 d.
Kino filmų stebėjimas Rugsėjo 17 ir spalio 15 dienomis
Seminarų ciklai Rugpjūčio – gruodžio mėn.
Šiluvos atlaidai (Jaunimo ir šeimos diena) Rugsėjo 10 d.
Adventinė popietė

 

Lapkričio 27 d.
Šv. Kalėdų šventė Gruodžio 27 d.

 

 

2016 m. rugpjūčio 20 d. 9 šeimos lankėsi Kauno Zoologijos sode, tai puiki edukacinė programa ir laikas tėvų ir vaikų bendrystei. Bendruomenė lydėjo projekto koordinatorė Jolita Šmigelskaitė.20160820_111431

Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas vaikų gerovės klubo ,,Centriukas“

Projektas

Aš (at)kuriu šeimą

 Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į projekto vadovę Jolitą Šmigelskaitę

Tel. +370 603 87244 arba  jolita.smigelskaite@gmail.com

KONTAKTAI:

Žeimenos g. 6

LT-50115 Kaunas

Tel.  +370 682 17119

Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos Caritas reikalų vedėja Elena Antanavičienė

jurgismatulaitis@kaunas.lcn.lt; www.matulaicioparapija.lt

Nauja informacija apie projektą:

Įgyvendinant projektą „AŠ (AT)KURIU ŠEIMĄ“, 2016 m.  rugsėjo 5 ir 12 dienomis Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Vaikų gerovės klube ,,Centriukas“ vyko Lietuvos šeimos centro mokymų tėvams, auginantiems paauglius, pirmieji du seminarai temomis ,,Tarpusavio santykių sukūrimas“ ir ,,Poreikių supratimas šeimoje“, kuriuos vedė Lietuvos šeimos centro lektorė Dalia Lukėnienė. Seminarų metu mamos ir močiutės ne tik stebėjo mokomuosius filmus, bet ir dalijosi savo patirtimis auginant paauglius, bandė kartu spręsti iškylančias problemas, stengėsi išskirti savo ir savo vaikų gerąsias savybes, diskutavo apie penkis meilės reiškimo būdus ir jų įgyvendinimo galimybes. Sprendžiant iš to, kaip noriai mamos bendravo tarpusavyje, galima daryti prielaidą, kad tokie susitikimai ir pasikalbėjimai yra tikrai reikalingi.

 

2016 m. kovo 3 dieną Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Caritas vaikų gerovės klubo „Centriukas“auklėtinius aplanke kinologai su savo augintiniais.Vaikai susipažino su šunų veislėmis  ir jų priežiūra. Gyvai pabendravo su keturkojais draugais ir pasisėmė gerų emocijų. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su parapijos Caritu. Kinologai pažadėjo mus su savo augintiniais lankyti kiekvieną mėnesį. Dalinamės įspūdžiais:

 

 

Caritas savanoriai šeštadieniais maitina nepasiturinčių šeimų vaikus, vasarą organizuoja pažintines ir religines išvykas ir vasaros stovyklas. Kartu su jaunimu rengia vaikams šv. Kalėdų šventę.

Gruodžio 26 d. parapijos Caritas, kaip ir kasmet, pakvietė vaikučius ir jų tėvelius 10 val. į Šv. Mišias, kurias aukojo klebonas kun. Dainius Lukonaitis. Šv. Mišiose visi dėkojo Šv. Kūdikėliui už gautas malones.

Po šv. Mišių vaikučiai džiaugėsi Kalėdine eglute, šoko, girdojo giesmeles, žiūrėjo vaidinimą, kurį vaikučiams dovanojo parapijos vaikų choras, vadovaujamas choro vadovės Dovilės Petraškienės.

Labiausiai vaikai laukė Kalėdų senelio su dovanomis.

2015 metų kovo 20-21 dienomis parapijos Caritas dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje. Dėkojame savanoriams ir visiems paaukojusiems maisto produktų, kurie prieš šv. Velykas bus išdalinti stokojantiems. Keletas akimirkų:

savanorystė maisto bankas1 Maisto bankas CARITAS.

 

2016 metų rugsėjo mėn. parapijos Caritas savanorės darbavosi Šiluvoje per Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus.

Keletas akimirkų: