Motinos maldoje

Gerasis Viešpatie, mes jungiame savo maldas su maldomis visų motinų besimeldžiančių pasaulyje. Viešpatie, mes sugaišome labai daug laiko nerimaudamos ir bandydamos savarankiškai pakeisti situaciją arba iš viso nieko nedarydamos. Bet dabar, Viešpatie, apsijungusios su visomis mūsų seserimis Tavoje šeimoje, mes šloviname Tave ir dėkojame Tau už naują viltį, kurią dovanojai mums tuomet, kai įteikėme Tau savo vaikus. Dėkojame Tau, Viešpatie, už motinystės dovaną, už šį palaiminimą. Mes dažnai pamirštame, kaip begaliniai Tu mumis pasitiki, patikėdamas savo mylimiausius vaikus mūsų globai. Meldžiame, padėk mums visuomet suvokti, kaip svarbu yra būti motina“.

Renkasi antradieniais po 18 val. šv. Mišių.

Pasiteirauti: Regina Tuminauskienė 8685 02310

 


Kviečiame parapijos motinas jungtis į šią maldos grupelę…


motinos-maldoje01Prie Kauno palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bažnyčios Motinos Maldoje maldos grupė susibūrė tik šių metų birželio mėnesį. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys ne tik mielai pasiūlė vienuolyno patalpas maldos grupei, bet ir sutiko būti jos globėjomis. Į maldos grupę kiekvieną antradienį po 18 val. Šv. Mišių susirinkdavo nedidelis būrelis motinų. Tačiau šių metų spalio pabaigoje po šio judėjimo įkūrėjos Veronikos Viljams bei kitų Motinos Maldoje narių iš Anglijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos apsilankymo bei platesnio supažindinimo su šiuo maldos judėjimu, mūsų parapijos Motinos Maldoje grupelė žymiai padidėjo.

1995 m. Anglijoje Veronika Viljams (Veronika Williams) kartu su bendraminčiais sudarė ir išleido knygelę „Ir ką gi mes darome su savo vaikais?“, skirtą Anglijos Parlamentui. Šiame leidinyje buvo surinkta nusikalstama statistika. Visa tai paskatino ponią Veroniką susimąstyti apie visuomenę, kurioje mes gyvename ir auginame savo vaikus. Kaip galima kovoti prieš tai? Giliai širdyje atsakymas buvo – MELSTIS. Taip su svaine Sandra, dvi katalikės motinos, pradėjo melstis.

Tokia buvo maldos grupelės Motinos Maldoje pradžia. Labai greitai ši maldos grupelė pradėjo plisti už Anglijos ribų ir per 15 metų pasklido po 92 pasaulio šalis. Motinų malda pasaulyje nenutrūksta visą parą, nes Motinos meldžiasi už savo ir mūsų visų vaikus skirtingose pasaulio šalyse ir taip malda juda laiko juostomis per pasaulį.

Kodėl Motinų Malda svarbi šiandien? Už ką jos meldžiasi? Motinos tik meldžiasi, o visa kita daro Dievas. Jos meldžiasi pirmiausia už savo vaikus, anūkus, savo šeimas. Jos meldžiasi ir už tuos vaikus ar žmones, kuriuos mažai kas prisimena, už tuos, kurie prašo maldos. Dažnai sunku motinoms išsakyti savo rūpestį dėl vaiko, pasidalinti savo skausmu. Šių susitikimų metu motinos savo skausmą atiduoda į Jėzaus rankas, o motinos palaiko viena kitą maldoje. Atiduoti Viešpačiui savo vaiką bei problemas reikia su pasitikėjimu ir tikėjimu, atiduoti ir nepasiimti atgal. Reikia didelio tikėjimo, nes Viešpats sako: „Atiduok man savo vaikus. Aš juos daug labiau myliu, nei tu galėtum net įsivaizduoti. Tavo vaikai man priklauso labiau nei tau. Aš galiu pakeisti tai kas vyksta, bet tu pati to negali padaryti“.

Kviečiame parapijos motinas jungtis į šią maldos grupelę. Mes matome tiek daug smurto, neteisybės, melo aplink. Ar mes galime ką pakeisti? Taip, mes turime MELSTIS.

Išgirstame daugybę liudijimų iš motinų, kurios meldėsi už vaikus. Grįžta vaikai, kurie buvo išėję, nustoja vartoti narkotikus, gerti, sugrįžta į šeimas. Jei norėtumėte pasidalinti savo liudijimais, ateikite į mūsų maldos grupę arba rašykite.

Apgaubkim savo vaikus maldos skara, pavesdami juos Viešpačiui..