Jaunimo grupė „Sielų žvejai“

Vadovas Ana Sidorovič pasiteirauti el. p.: anasidorovic@gmail.com 

Vizija

  • Parapijoje sukurta jaunimui atvira atmosfera, jaunimas yra integrali ir veikli visos parapijos gyvenimo dalis.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris ateina į parapiją pirmiausiai patiria tarpusavio priėmimo ir palaikymo Kristuje tikrovę.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris klausia ir ieško atsakymų, atranda žmones, kurie kartu su juo (ja) leidžiasi kelionėn link Kristaus.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris nori aktyviai tarnauti parapijoje, atranda erdvę ir pagalbą atpažinti savo talentus bei giliausius savo širdies troškimus ir juos įgyvendinti su Kristumi.

Veikla – diskutuoja tikėjimo klausimais, kartu meldžiasi ir dalinasi maldos patirtimi, kalbasi įvairiomis jaunimui svarbiomis temomis, gieda giesmes, renkasi kartu į savaitgalio rekolekcijas. Organizuoja išvykas, kartu švenčia svarbias progas, užsiima savanoriška veikla: lanko sergančius senelius, su jais bendrauja, padeda buityje. Palaiko glaudžius ryšius su dekanato Jaunimo centru.


Kviečiame jaunimą įsilieti į jaunimo grupę „Sielų žvejai“ ir kartu giedoti bei melstis. Laukiame Jūsų sekmadieniais 16.00 val.

2017 m. balandžio 23 d. parapijoje jaunimas surengė šokius. Keletas akimirkų:

2015  metų pabaigoje mūsų parapijos jaunuoliai pramogavo Druskininkų vandens parke. Dėkojame parapijos klebonui.

12498758_1246023348746981_284102979_n

Parapijos jaunimas šių metų kovo mėn. parapijiečiams Kaziuko mugėje siūlė įsigyti už auką savo rankdarbius ir skanėstus, surinkti pinigai bus naudoti jaunimo sielovadai.

 

mugė kaziuko mugė


.