Parapijos jaunimo grupė

Vadovas Ana Sidorovič pasiteirauti el. p.: anasidorovic@gmail.com 

Vizija

  • Parapijoje sukurta jaunimui atvira atmosfera, jaunimas yra integrali ir veikli visos parapijos gyvenimo dalis.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris ateina į parapiją pirmiausiai patiria tarpusavio priėmimo ir palaikymo Kristuje tikrovę.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris klausia ir ieško atsakymų, atranda žmones, kurie kartu su juo (ja) leidžiasi kelionėn link Kristaus.
  • Kiekvienas jaunuolis (-ė), kuris nori aktyviai tarnauti parapijoje, atranda erdvę ir pagalbą atpažinti savo talentus bei giliausius savo širdies troškimus ir juos įgyvendinti su Kristumi.

Veikla – diskutuoja tikėjimo klausimais, kartu meldžiasi ir dalinasi maldos patirtimi, kalbasi įvairiomis jaunimui svarbiomis temomis, gieda giesmes, renkasi kartu į savaitgalio rekolekcijas. Organizuoja išvykas, kartu švenčia svarbias progas, užsiima savanoriška veikla: lanko sergančius senelius, su jais bendrauja, padeda buityje. Palaiko glaudžius ryšius su dekanato Jaunimo centru.


Kviečiame jaunimą įsilieti į jaunimo grupę  ir kartu giedoti bei melstis. Laukiame Jūsų sekmadieniais 16.00 val.

 

2018 m. kovo 9 d. parapijos jaunimas susirinko bendrai maldai ir pabendravimui. Savo susitikimą pradėjo šv. Mišiomis, kartu jungdamiesi su visa bendruomene. Po šv. Mišių surengė krikščioniška meditaciją „Apelsinas“, kurios metu mokėsi būti ir pastebėti Dievo dovanotas dovanas.

Vakarą užbaigė pasninko picomis.

 

 

2017 m. balandžio 23 d. parapijoje jaunimas surengė šokius. Keletas akimirkų:

2015  metų pabaigoje mūsų parapijos jaunuoliai pramogavo Druskininkų vandens parke. Dėkojame parapijos klebonui.

12498758_1246023348746981_284102979_n

Parapijos jaunimas šių metų kovo mėn. parapijiečiams Kaziuko mugėje siūlė įsigyti už auką savo rankdarbius ir skanėstus, surinkti pinigai bus naudoti jaunimo sielovadai.

 

mugė kaziuko mugė


.