Katechetikos metodinis centras

tikybos-mokytojaiTikybos mokytojai susibūrę į parapijos Katechetikos metodinį centrą.

Centrui vadovauja Raminta Kruopytė

Telefonas pasiteirauti: (37) 387400;

Kauno arkivyskupijos Metodinei tarybai atstovauja A. Smetonos gimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja Ilona Jurevičiūtė.

Parapijos Katechetikos metodinio centro pagrindinis uždavinys – dalintis dalykine patirtimi, pedagoginiais rūpesčiais, spręsti iškilusias problemas, nuolat dvasiškai augti.

Veikla

 • Dalyvauja parapijos bendruomenės veikloje;
 • Talkina parapijos katechetėms;
 • Palaiko glaudžius ryšius su arkivyskupijos Katechetikos centru;
 • Kviečia lektorius pasidalinti aktualiomis teologinėmis, pedagoginėmis bei psichologinėmis temomis.

Parapijos teritorijoje yra 11 mokyklų, jose dirba 12 tikybos mokytojų:

 1. „Paparčio“ pradinė mokykla;
 2. Suzukio pradinė mokykla;
 3. VŠĮ Marijos Montessori pradinė mokykla;
 4. VŠĮ Marijos Montessori pradinė mokykla „Būk savimi“;
 5. Kazio Griniaus progimnazija;
 6. Antano Smetonos gimnazija;
 7. Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla;
 8. „Pilėnų“ pagrindinė mokykla;
 9. Technologijos universiteto Inžinerijos licėjus (buvusi „Purienų“ vidurinė mokykla);
 10. VDU„Rasos“ gimnazija;
 11. VŠĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla.

.