Pasirengimo sakramentams užsiėmimų tvarkaraštis

Tėvelių dėmesiui

Pirmos išpažinties (Atgailos sakramento) ir Pirmos šv. Komunijos (Eucharistijos) 2020- 2021  metų grafikas:

Pirmadienis – 14:00; 15:15 val.

Antradienis – 15:00; 16:15 val.

Trečiadienis – 14:00; 15:15 val.

Ketvirtadienis – 14:15; 15:30; 16:45 val.

Penktadienis – 13:30; 14:35 val.

pasirengimas sakramentams prasidės nuo 2020 spalio mėn.

Registracija Pirmai šv. Komunijai:

Dalyvio registracijos anketa

Pirmasis pakvietimas vaikučių kartu su tėveliais į šv. Mišias – rugsėjo 27d. (sekmadienį) 12 val. naujoje bažnyčioje, po šv. Mišių susirinkimas.

Pamokėles reikės lankyti vieną kartą savaitėje pasirinkus jums patogų laiką. Pagal nurodytus laikus bus sudaromos grupės po 20 vaikų.

Pirmai išpažinčiai ir šv. Komunijai (Atgailos ir Eucharistijos sakramentams) priimami ruoštis vaikai nuo 9 m.

Sutvirtinimo sakramentui pasirengimo užsiėmimai 2020-2021 metams:

Pirmadienis – 16:30 val. ir trečiadienis – 16:30 val.

katechetės 

Sandra Habdankaitė  860621210

Gerda Tamajevaitė 860844194

Pirmasis pakvietimas jaunuolių (pageidautina kartu su tėveliais) į šv. Mišias rugsėjo 27 d. (sekmadienį) 18 val. koplyčioje, po jų susirinkimas.

Sutvirtinimo Sakramentui  gali ruoštis jaunuoliai, kuriems iki 2021 metų birželio  mėn. sueis 15 metų.

Dalyvio registracijos anketa