Pasirengimo sakramentams užsiėmimų tvarkaraštis

Tėvelių dėmesiui

Pirmos išpažinties (Atgailos sakramento) ir Pirmos šv. Komunijos (Eucharistijos) 2021- 2022  metų grafikas bus paskelbtas spalio 3 d. (sekmadienį) po 12 val. šv. Mišių bažnyčioje įvykstančiame tėvų susirinkime.

pasirengimas sakramentams prasidės nuo 2021 spalio mėn. 4 d.

Registracija Pirmai šv. Komunijai:  telefonu, el. paštu arba atvykus į vietą.

Pamokėles reikės lankyti vieną kartą savaitėje pasirinkus jums patogų laiką. Pagal nurodytus laikus bus sudaromos grupės po 20 vaikų.

Pirmai išpažinčiai ir šv. Komunijai (Atgailos ir Eucharistijos sakramentams) priimami ruoštis vaikai nuo 9 m.

Sutvirtinimo sakramentui pasirengimo užsiėmimai 2021-2022 metams prasidės nuo spalio mėn.

Spalio 3 d. (sekmadienį) 18 val. jaunuoliai kviečiami į šv. Mišias, po jų susirinkimas, kuriame bus paskelbtas užsiėmimų laikas.

katechetės 

Sandra Habdankaitė  860621210

Gerda Tamajevaitė 860844194

Sutvirtinimo Sakramentui  gali ruoštis jaunuoliai, kuriems iki 2022 metų birželio  mėn. sueis 15 metų.