Pasirengimo sakramentams užsiėmimų tvarkaraštis

Tėvelių dėmesiui

Pirmos išpažinties (Atgailos sakramento) ir Pirmos šv. Komunijos (Eucharistijos) 2021metų grafikas:

laukite pranešimo

pasirengimas sakramentams prasidės nuo 2020 ………………….

Registracija Pirmai šv. Komunijai:

Dalyvio registracijos anketa

Pirmasis pakvietimas vaikučių kartu su tėveliais į šv. Mišias – rugsėjo 27d. (sekmadienį) 12 val.naujoje bažnyčioje, po šv. Mišių susirinkimas.

Pamokėlių grafikas 2020-2021 metams pasiruošti Atgailos ir Pirmos šv. Komunijos sakramentams:

Katechetė Sandra –  bus paskelbta vėliau

Pamokėles reikės lankyti vieną kartą savaitėje pasirinkus jums patogų laiką. Pagal nurodytus laikus bus sudaromos grupės po 20 vaikų.

Pirmai išpažinčiai ir šv. Komunijai (Atgailos ir Eucharistijos sakramentams) priimami ruoštis vaikai nuo 9 m.

Sutvirtinimo sakramentui pasirengimo užsiėmimai 2020-2021 metams:

bus paskelbta vėliau

katechetė Sandra Habdankaitė  860621210

Pirmasis pakvietimas jaunuolių (pageidautina kartu su tėveliais) į šv. Mišias rugsėjo 27d. (sekmadienį) 18 val. koplyčioje, po jų susirinkimas.

Sutvirtinimo Sakramentui  gali ruoštis jaunuoliai, kuriems iki 2021metų gegužės mėn. sueis 15 metų.

Dalyvio registracijos anketa