Pasirengimo sakramentams užsiėmimų tvarkaraštis

Tėvelių dėmesiui

Pirmos išpažinties (Atgailos sakramento) ir Pirmos šv. Komunijos (Eucharistijos) 2022- 2023  metų grafikas 

Pirmadienis – 14.30 ir 16 val.

Antradienis – 16 ir (17.15 val. – vietų nėra)

Trečiadienis – 14.30 ir 15.45 val.

Ketvirtadienis – 15 ir 16.15 val.

Penktadienis – 13.45 ir (15 val. – vietų nėra)

Bendras visų grupių tėvelių susirinkimas įvyks spalio 2 d. 13.30 val. didžiojoje bažnyčioje.

Pasirengimas sakramentams prasidės nuo 2022 spalio mėn. 3 d.   Katechetės Sandra Striogienė ir Gerda Tamajevaitė.

Pirmos šv. Mišios vaikučiams bus aukojamos spalio 9 d. sekmadienį 13.30 val.

Registracija  Pirmai šv. Komunijai pradėsime nuo 2022 metų birželio mėn. 6 d.:  telefonu, el. paštu arba atvykus į vietą.

Pamokėles reikės lankyti vieną kartą savaitėje pasirinkus jums patogų laiką. Pagal nurodytus laikus bus sudaromos grupės po 20 vaikų.

Pirmai išpažinčiai ir šv. Komunijai (Atgailos ir Eucharistijos sakramentams) priimami ruoštis vaikai nuo 9 m.

Pirmasis jaunuolių susitikimas įvyks spalio 5 d. trečiadienį 18 val. vienuolyno žemutinėje salėje (baltas pastatas), į šį susitikimą kviečiame atvykti kartu su tėveliais.

Sutvirtinimo sakramentui pasirengimo užsiėmimai 2022-2023 metams prasidės nuo spalio mėn. 12 d. (trečiadienis). 

Pasirengimas vyks trečiadieniais nuo 16.30 val.            katechetai Sandra Striogienė  ir Vytautas Strioga

Sutvirtinimo Sakramentui  gali ruoštis jaunuoliai, kuriems iki 2023 metų birželio  mėn. sueis 15 metų.

Bus rengiami atskirai ir suaugusieji.