Pasirengimo sakramentams užsiėmimų tvarkaraštis

Tėvelių dėmesiui

pasirengimas sakramentams prasidės nuo spalio 1 dienos,  norintys užsirašyti prašome registruotis nuo birželio 1 dienos.

Pirmasis pakvietimas vaikučių kartu su tėveliais į šv. Mišias – rugsėjo 30 d. (sekmadienį) 12 val., po šv. Mišių susirinkimas.

2018-2019 m. m. rengimo sakramentams grafikas   bus pridėtas rugsėjo mėn. viduryje.

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

katechetė Ana: tikslus pamokėlių pasirengimo grafikas bus žinomas tik rugsėjo viduryje.

 

katechetė Raminta:    tikslus pamokėlių pasirengimo grafikas bus žinomas tik rugsėjo viduryje.

 

 

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI 

katechetė Ana: tikslus pamokėlių pasirengimo grafikas bus žinomas tik rugsėjo viduryje.

katechetė Raminta: tikslus pamokėlių pasirengimo grafikas bus žinomas tik rugsėjo viduryje.

 

 Pirmai išpažinčiai ir šv. Komunijai (Atgailos ir Eucharistijos sakramentams) priimami ruoštis vaikai nuo 9 m.

Sutvirtinimo Sakramentui  gali ruoštis jaunuoliai, kuriems iki 2019 metų gegužės mėn. sueis 15 metų.

Sakramentams ruošia katechetės:

Ana Sidorovič   8625 58714    ir     Raminta Kruopytė   8679 83936