Dienų archyvas 10 sausio, 2015

0

Kristaus Krikštas

Kalėdų laikas baigiasi Jėzaus Krikšto švente. Viešpačiui pasikrikštijus, atsivėrė dangus; Šventoji Dvasia pleveno virš Jo kaip balandis, o Tėvo balsas prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“..