Kategorija Naujienos

Šių metų rugpjūčio 4-8 dienomis Šiluvoje vyko Nazareto šeimų bendruomenės rekolekcijos. Jų tema: Nebijokime savo silpnumo. Tai padrąsinimas ir jauniems ir vyresniems, net ir vaikams, kad visi išdrįstume būti savimi, nes mus tokius Dievas labai myli. Santykis su mylinčiu Dievu gimdo ir mumyse atsakomą meilę, o meilė kuria ryšį.
Tai ir buvo rekolekcijų esmė, atrasti asmeninį ryšį su Dievu.

0

Kristaus Žengimas į Dangų (Šeštinės)

Gegužės 12 d. sekmadienį švenčiame Kristaus Žengimo į Dangų iškilmę. „Dievas Kristų pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštytes, valdžias, galybes ir viešpatystes.“ (Ef 1, 20-21) Galbūt jauti, kad esi geras įrankis Dievo...

0

Krepšinio varžybos „Jūs esate mano draugai“

Balandžio 8 d.  Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis inicijavo krepšinio varžybas „Jūs esate mano draugai“ tarp parapijos teritorijoje esančių švietimo įstaigų. Dėkojame mokyklų vadovams, kurie mielai sutiko  dalyvauti ir pakvietė savo...

0

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Štai diena, kurią mums davė Viešpats, šventės ir džiaugsmo diena! „Trečią dieną Dievas prikėlė Jėzų ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiesiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo...

0

Didysis Tridienis – trys liturgijos viršūnės.

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, šios trys liturgijos viršūnės, sudaro – mūsų atpirkimo – slėpinio tris tarpsnius. Šis trijų dienų laikotarpis dar vadinamas Velykų tridieniu. Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą per Velykų vakarienę,...

0

Gavėnia- atgailos laikotarpis

Atėjo mums atgailos dienos atsiteisti už nuodėmes, gelbėti sielas. „Būk man gailestingas, Dieve, nes žmonės geidžia mane sutrypti, visą laiką mane jie kamuoja. Mano priešai puola mane visą dieną,- daug mane engiančių, Aukščiausiasis. Kai...

0

Dievo Žodžio sekmadienis – sausio 21 d.

Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti didesnį Dievo tautos dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis. Šv. Jeronimas primena: „nepažinti Raštų...

0

Tegul kiekvienoje širdyje užgimsta Jėzus Kristus

„Būk pagarbintas, mano Viešpatie!“ – giedojo šv. Pranciškus Asyžietis. Savo gražioje giesmėje jis primena, kad mūsų bendrieji namai taip pat yra tartum sesuo, su kuria dalijamės savo egzistencija, ir lyg graži, mus apkabinanti motina:...