Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Akimirkos iš vaikų vasaros stovyklos Šventojoje

Birželio 15 – 22 dienomis parapijos socialiai remtinų šeimų vaikai atostogavo Šventojoje. Stovyklą jau eilę metų organizuoja parapijos Caritas, globojamas parapijos klebono ir Eigulių seniūnijos. Caritas reikalų vedėja Elena Antanavičienė kartu su savanoriais bei...

0

Sutvirtinimo Sakramento teikimas

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk! Gegužės 30 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje keturiasdešimt vaikinų ir merginų priėmė Sutvirtinimo Sakramentą, kurį suteikė vyskupas Kęstutis Kėvalas. J.E. vyskupą Kęstutį lydėjo...

0

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

Dieve tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, Tu atskleidei žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis jos didingajai...

0

Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės

„Ir nė vienas negali ištarti: ‘JĖZUS YRA VIEŠPATS“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats...

0

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)

Pasirodęs vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus,...