Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Lapkričio 23-ioji – Negimusio kūdikio diena

Negimusio kūdikio dienos minėjimas Prisiminkime negimusius vaikus. Kviečiame jus melstis už negimusios gyvybės išsaugojimą ir kūdikio netektį patyrusias šeimas.  Lapkričio 23-oji Negimusio kūdikio diena Ši diena prisimenama dėl to, kad 1955 m. lapkričio 23...

0

Lapkričio 2 d. – Maldos už mirusius diena (Vėlinės)

Mirusiųjų paminėjimas. Šventoji Motina Bažnyčia jau sužavėta visais savo vaikais danguje ir juos pagerbusi tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje. Šiandien...

0

LAPKRIČIO 1 D. – VISI ŠVENTIEJI

Štai ką sako Viešpats Dievas: „Atversiu jūsų kapus ir iškelsiu jus, mano tauta, iš jūsų kapų. Nunešiu jus Izraelio žemėn. Kuomet aš atversiu jūsų kapus ir iškelsiu juųs, mano tauta, iš jūsų kapų, tuomet...

0

Melskimės dėkodami už Pašvęstojo gyvenimo metus

„Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės.“ (Jn 1, 16) Spalio 26 d. – meldžiamės už pasauliečių institutą „Gailestingumo Motinos tarnaitės“ ir pasauliečių institutą „Dievo Gailestingumo tarnai“. Spalio 27 d....

0

Kviečiame į šeštadienio rekolekcijas – „Atsiverskite, nes prisiartino Dievo Karalystė“ (Mt 4,17)

Parapijos maldos grupė, spalio 24 d. kviečia į šeštadienio rekolekcijas. Programa: 10.00 šlovinimas, 10.30 mokymas, 11.30-12.00  kavos pertrauka, 12.00-13.00  pasidalijimas grupelėse, 14.00-15.00  pietūs, 15.00 „Gailestingumo vainikėlis“, 15.30 išpažinčių klausymas, 16.00 Šv. Mišios, Švč. Sakramento adoracija ir užtarimo malda.   Būtina išankstinė registracija: tel.:...

0

Spalio mėn. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio maldos mėnuo

Žodis rožinis kilęs iš litynų kalbos žodžio rosarium, kuris reiškia „rožių darželis“, „rožynas“. Šis vedinys paaiškina šios maldos Marijai kilmę. Tryliktajame amžiuje didikai paprastai apvainikuodavo savo mylimąsias rožių vainikais. Tuo metu buvo populiarus kurtuazinis...

0

Spalio 4 d. – šv. Pranciškus

Šv. Pranciškaus malda: Prašau Tave, o Viešpatie, karšta ir švelni Tavo meilės jėga teatplėšia mano sielą nuo visų žemiškų dalykų; kad mirčiau iš meilės Tavo meilei, kaip Tu teikeisi mirti iš meilės mano meilei.