Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Talka statomos bažnyčios šventoriuje

Balandžio 25 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos statomos bažnyčios šventoriuje nuo 11 val. ryto vyko talka. Jau nuo 10 val. iš visų pusių rinkosi parapijiečiai nešini grėbliais, kastuvais, kibiriukais. Užvirė darbas – tarytum skruzdėlynas,...

0

Giesmių Giesmelė – „Tyloj pragysta angelas“

Balandžio 11 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje suskambo angeliški balsai – tai ženklas, jog prasidėjo respublikinės Giesmių Giesmelės 2015 festivalis. Gražų saulėtą balandžio rytą susirinko daugiau nei 500 vaikų su mokytojais ir tėveliais šlovinti...

0

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

KRISTUS PRISIKĖLĖ, ALELIUJA! Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos tikintieji, minėdami pirmąsias metines naujojoje bažnyčioje,  šventė  Velyknaktį. Parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis dėkojo visiems tikintiesiems už palaikymą ir paramą, už ryžtą statyti Dievo namus, kuriuose kaip viena...

0

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Šiandien susirenkame kaip viena šeima, gedinti dėl mylimiausio šeimos nario mirties. Mes panašūs į žmones pranašo Zacharijo regėjime: Žvelgdami į tą, kurį jie pervėrė, raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio...

0

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Šį vakarą, prisimenant Jėzaus Švenčiausios Eucharistijos įsteigimą Velykų vakarienėje, Jėzaus su mokiniais valgytoje Jeruzalėje tarsi išlaikome Jėzaus artumą. Pats Jėzus teigė: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten aš esu tarp jų“ (Mt...

0

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis

Bažnyčia mini iškilmingą Jėzaus kaip Karaliaus ir Mesijo įžengimą į Jeruzalę. Karaliaus ir Mesijo triumfas tik skausmingosios savaitės pradžia. Nuo dabar Viešpaties kančia vyraus visuose Bažnyčios mąstymuose ir visoje liturgijoje. Būkime kartu, melskimės kartu,...

0

24 valandos Viešpačiui – Dievas apstus gailestingumo

Mieli tikintieji, Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pavadinimu 24 valandos Viešpačiui buvo entuziastingai priimta 2014 metais ir dar kartą švenčiama 2015 metais, kovo 13-14 dienomis. 2015 metų susitikimo tema DIEVAS APSTUS GAILESTINGUMO (Ef. 2,4) Palaimintojo Jurgio...