Mėnesio archyvas kovo 2019

0

Kryžiaus kelio apmąstymai

Gavėnios penktadienį, mūsų parapijos jaunuoliai, besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui, susitiko su Kauno arkivyskupijos pašaukimų sielovados koordinatoriumu kunigu Vincentu Lizdeniu, kartu apmąstyti Viešpaties Kryžiaus kelią. Po susitikimo kunigas Vincentas pabendravo su sutvirtinamaisiais.