Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Dievo Žodžio sekmadienis – sausio 21 d.

Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti didesnį Dievo tautos dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis. Šv. Jeronimas primena: „nepažinti Raštų...

0

Tegul kiekvienoje širdyje užgimsta Jėzus Kristus

„Būk pagarbintas, mano Viešpatie!“ – giedojo šv. Pranciškus Asyžietis. Savo gražioje giesmėje jis primena, kad mūsų bendrieji namai taip pat yra tartum sesuo, su kuria dalijamės savo egzistencija, ir lyg graži, mus apkabinanti motina:...

0

Gruodžio 24 d. -IV Advento sekmadienis – Šv. Kūčios

Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas mums arčiau negu tuomet,  kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kristau, gyvojo Dievo Sūnau,  pasigailėk mūsų. Tu ateini į...

0

III Advento sekmadienis

Kas dieną laukiame pasirodant naujojo dangaus ir naujosios žemės. Būdami pilni vilties, jau dabar ragaukime šlovinimo džiaugsmo.  (Ps 148)

0

ŠVČ. MERGELĖ MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA

Lapkričio 16 d. švenčiama Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė. Vilniaus miesto gynybinės sienos Aušros Vartuose paveikslas nuo XVII a. garsėja stebuklais. Manoma, kad tapytas 1520-1530 m. Uždengtas menišku metalo aptaisu. 1927 m. liepos...

0

VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ – lapkričio 1 d.

VISI ŠVENTIEJI – Atsiradusi VIII a. keltų kraštuose, Visų Šventųjų iškilmė greitai paplito visuose Vakaruose. Šiandien su dideliu džiaugsmu švenčiame Visus Šventuosius, oficialiai pripažintus ir kanonizuotus, bet taip pat ir tuos, kurie savo gyvenimą...

0

Spalio 22 d. sekmadienį – Pasaulinė misijų diena

Minimos misijos ir misionieriai. Kas yra misijos? „Kadangi Dievo tauta gyvena bendruomenėse, ypač vyskupijų ir parapijų, ir jose tam tikru būdu regimai reiškiasi, tų bendruomenių uždavinys irgi yra liudyti Kristų tautų akivaizdoje. Bendruomenėse atsinaujinimo...

0

Spalis – Švč. Mergelės Marijos Rožinio ir Misijų mėnuo

Spalio mėnuo skiriamas Švč. Mergelės Marijos Rožiniui (nuo spalio 1 iki 31 d. imtinai). Bažnyčioje Rožinis kalbamas 17.20 val. prieš vakaro 18 valandos šv. Mišias. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje, viešoje koplyčioje, šeimoje,...