Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai

Palaimintasis Jurgis Matulaitis, vyskupas (1871 – 1927 m.) 1898 m. įšventintas į kunigus, palaimintasis Jurgis Matulaitis profesoriavo Kelcų seminarijoje Lenkijoje. Matydamas didelį to krašto skurdą, susidomėjo socialiniais klausimais. Pajutęs potraukį vienuolio gyvenimui, atkūrė marijonų...

0

Meldžiamės už krikščionių vienybę

VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, Tu jungi savyje visas šeimas ir visas pasaulio tautas. Per Tave mes esame vieno Tėvo vaikai. Argi neprivalome gyventi vienybėje, kaip Tu esi viena su savo Dangaus Tėvu? Karštai prašome: sutelk...

0

Kristaus Krikštas

Kalėdų laikas baigiasi Jėzaus Krikšto švente. Viešpačiui pasikrikštijus, atsivėrė dangus; Šventoji Dvasia pleveno virš Jo kaip balandis, o Tėvo balsas prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“..

0

Kristaus Apsireiškimas – Trys Karaliai

Maloniai pažvelk, Viešpatie, į savo Bažnyčios dovanas; ji tau dabar atnašauja nebe auksą, smilkalus ir mirą, bet aukoja ir priima patį Jėzų Kristų, kurį anos dovanos vaizdavo. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius..

0

Gruodžio 28 d. sekmadienis – Šventoji šeima

Popiežius Pranciškus apie šeimą: „Šv. Paulius rašė: „Visuomet džiaukitės… Viešpats yra arti!“ (Fil 4,4-5). Šiandien norėčiau paklausti, bet tai tebūnie tarsi namų darbas, klausimas užduotas širdyje, į kurį kiekvienas sau teatsako: o kaip su...

0

Šv. Kalėdų eglutė parapijos vaikams

Gruodžio 26 dieną  10 val. į šv. Mišias, kurias aukojo klebonas kun. Dainius Lukonaitis,  rinkosi vaikučiai su tėveliais bendrai maldai padėkoti Šv. Kūdikėliui už gautas malones. Po šv. Mišių parapijos Caritas, vadovaujamas vedėjos Elenos...

0

Džiaugsmingų šv. Kalėdų!

Pirmosios šv. Kalėdų šv. Mišios naujoje Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Viešpatie, auštant šiai nuostabiai dienai, mūsų širdis pripildė džiaugsmas. Šviesa virš mūsų ir mumyse. Viešpats Jėzus gimė. Apdovanok mus maldos dvasia kaip ir piemenis,...