Dienų archyvas 4 balandžio, 2015

0

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS – VELYKOS

KRISTUS PRISIKĖLĖ, ALELIUJA! Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos tikintieji, minėdami pirmąsias metines naujojoje bažnyčioje,  šventė  Velyknaktį. Parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis dėkojo visiems tikintiesiems už palaikymą ir paramą, už ryžtą statyti Dievo namus, kuriuose kaip viena...