Mėnesio archyvas gegužės 2015

0

Sutvirtinimo Sakramento teikimas

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk! Gegužės 30 dieną Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje keturiasdešimt vaikinų ir merginų priėmė Sutvirtinimo Sakramentą, kurį suteikė vyskupas Kęstutis Kėvalas. J.E. vyskupą Kęstutį lydėjo...

0

ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ

Dieve tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų – Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, Tu atskleidei žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk mums, šventojo tikėjimo išpažinėjams, suvokti amžinosios Trejybės garbę ir lenktis jos didingajai...

0

Šventosios Dvasios Atsiuntimas – Sekminės

„Ir nė vienas negali ištarti: ‘JĖZUS YRA VIEŠPATS“, jei Šventoji Dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats...

0

KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)

Pasirodęs vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus,...

0

Giesmės „Tau, mano mamyte“

Po šv. Mišių naujai statomoje bažnyčioje parapijos vargonininkė Dovilė Petraškienė su jaunaisiais giesmininkais pasveikino visas susirinkusias mamas, močiutes, krikšto mamas giesmėmis. Jaunųjų chorelis nuoširdžiai giedodami sugraudino ne vieną širdį, o įteikta gėlė – buvo...