Dienų archyvas 10 sausio, 2020

0

Kristaus krikštas

Kalėdų laikas baigiasi Jėzaus krikšto švente. Atsiliepdamas į Jono Krikštytojo raginimą, Jėzus įbrenda į Jordano upę, ir Pirmtakas pakrikštija Jį, nors Jis ir yra tikrų tikriausias Nekaltasis. Viešpačiui pasikrikštijus, atsivėrė dangus; Šventoji Dvasia pleveno...