Mėnesio archyvas vasario 2020

0

Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia.

„Kai pasninkaujate, nebūkite paniųrę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O  tu pasninkaudamas pasitepk (aliejumi) galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms...

0

  Projektas “Mes viena šeima” Projektą finansuoja: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Projekto įgyvendinimui skirta: 15982 Eur Įgyvendinimo trukmė: 2020 m. vasario 1 d. – gruodžio 31 d. Projekto tikslas: padėti vaikams iš...