Kategorija Naujienos

0

Parapijos dienos centro vaikų stovykla Šventojoje

2019m. birželio 15 – 21 d., kaip ir kasmet parapijos Caritas organizavo vasaros stovyklą Šventojoje, vaikų gerovės klubo auklėtiniams. Stovykloje veiklas organizavo parapijos jaunimas, dalyvius maitino ir globojo parapijos Caritas savanorės. Stovyklos remėjai: Projektas...

0

Ateik, Šventoji Dvasia – Sutvirtinimo Sakramento suteikimas

Gegužės 17 d.  Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje J. E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ suteikė Sutvirtinimo Sakramentą daugiau kaip šimtui jaunų žmonių. Ateik, Šventoji Dvasia!  Ganytojas palinkėjo kiekvienam atrasti Jėzų, nes Jis yra...

0

Su Kristaus Prisikėlimu!

MANO ATSIDAVIMO JĖZUI KAIP GELBĖTOJUI IR VIEŠPAČIUI MALDA Jėzau, tikiu, kad esi Dievo Sūnus. Tikiu, kad mirei ant kryžiaus už mano nuodėmes. Tikiu, kad Dievas Tave prikėlė iš numirusiųjų. Atleisk man už visa, ką...