Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Gegužės 1 d. – Motinos diena

Popiežius Pranciškus sako: Visuomenė be motinų būtų nehumaniška, nes motinos visada, net blogiausiomis akimirkomis, liudija švelnumą, atsidavimą, moralinę jėgą. Motinos dažnai perteikia ir religinės praktikos prasmę – pirmomis maldomis, pirmais pamaldumo judesiais, kurių išmoksta...

0

Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

Aleliuja. Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! Aleliuja. Kiekvienas krikščionis šiandien iš naujo asmeniškai išgyvena slėpinį, kurį išgyveno Jėzaus mokiniai. Juk už kiekvieną iš mūsų paaukotas Kristus, mūsų velykinis Avinėlis. „Jis savo...

0

Didysis Penktadienis – Kristaus kančia

Didysis penktadienis viso pasaulio krikščionims yra pasninko diena, primenanti Viešpaties Kančią. Didžiojo penktadienio vakare švenčiamos Viešpaties Kančios pamaldos. Jos prasideda Žodžio liturgija, kurios pagrindinis skaitinys yra Viešpaties Kristaus Kančios pasakojimas pagal šv. Joną.Visuotinė malda...

0

Kristaus Kančios -Verbų sekmadienis

„Kuo daugiau trokštame duoti, tuo dažniau turime pabūti prie Šaltinio, kuris yra Dievas.“ (Šv. Joana Bereta Mola) Kančios sekmadienio liturgija apgieda mesijinį Jėzaus triumfą, po to ji mus kviečia sekti paskui jį jam kenčiant...

0

Nepertraukiama Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Mieli tikintieji, Vyskupų Konferencijos nutarimu ir šiais metais Lietuvos Bažnyčiose garbinsime Švenčiausiąjį Sakramentą nepertraukiamoje adoracijoje. Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje į nepertraukiamą Švenčiausiojo Sakramento adoraciją kviečiame Nuo kovo 26 d. (šeštadienį) 8 val. iki kovo 27...

0

Maldoje už Ukrainos tautą

Meldžiame Ukrainos tautai Viešpaties apsaugos ir Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Nepasiduokime pagundai susipriešinti, nepailskime daryti gera, gyvenkime pergalės viltimi! Šią Pelenų dieną ypač patiriame laisvės ir žmogaus trapumą. Priminimas, kurį šiandien girdime – kad dulkės...

0

Vasario 11 d. – Pasaulinė ligonių diena

Dieve, šiandien, minėdami Pasaulinę ligonių dieną, tave meldžiame: stiprink ligonius, kad jie savo kentėjimus aukotų kenčiančiam Kristui; tegu mūsų maldos išprašo jiems kantrybės ir sveikatos, o gydytojams bei slaugytojams – atsidėjimo ir meilės.