Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Pradėdami Didžiąją savaitę, sekime paskui Kristų, ryžtingai žengiantį į savo Kančią, ir su daugybe tikinčiųjų skelbkime Mirties Nugalėtoją. Kristau, tu – garbės Karalius, tu – Aukščiausiojo Sūnus! tau – verbų šakelės žalios, tau –...

0

Kovo 29 d. V gavėnios sekmadienis

V gavėnios sekmadienis – maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Melskimės prašydami Dievo gailestingumo: Dievo gailestingumą giedosiu per amžius Visos žmonijos akivaizdoje, Nes jis yra svarbiausia Dievo savybė, o mums nepaliaujamas stebuklas. Dievo gailestingumo...

0

Popiežiaus Pranciškaus kvietimas

Popiežius Pranciškus pakvietė dviem maldos iniciatyvoms tuo metu, kai pandemija sukrėtė visą pasaulį. Jis darkart dėkojo visiems, kurie su ja kovoja, nepamiršdamas policininkų. Pranciškus pranešė, jog kovo 27 dieną, penktadienį,  19 valandą vakaro  Lietuvos...

0

Šv. Juozapai, melski už mus

Nuo šiandien, kovo 19 d. ir kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis Lietuvos vyskupai kviečia melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose...

0

DĖMESIO – SVARBI INFORMACIJA

Paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos Mieli tikintieji, Mūsų parapijos kunigai jūsų užsakytomis intencijomis kiekvieną dieną aukos šv. Mišias 9 val., o šeštadienį ir sekmadienį 10 val. Jūsų prašome likti namuose. kunigas budės kiekvieną...

0

Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia.

„Kai pasninkaujate, nebūkite paniųrę kaip veidmainiai: jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O  tu pasninkaudamas pasitepk (aliejumi) galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms...