Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Švč. Mergelės Marijos gimimas. Šiluvos Didieji atlaidai

ATLAIDŲ TRADICIJA Šiluvoje nuo seno, dar prieš Dievo Motinos apsireiškimą, švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, liaudiškai – Šilinės. Šis pavadinimas, matyt, bus kilęs nuo seno vietovardžio – Šilas, iš kurio vėliau išsirutuliojo dabartinis...

0

Rugsėjo 1-oji

„Pamokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį.“ (Ps 90,12) Šviesių, kūrybingų ir dvasingų, Dievo palaimos Mokslo metų. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bendruomenė Rugsėjo 1-ąją pasitiko šv. Mišiomis naujoje bažnyčioje. Maldomis ir...

0

Svečiai

  Mūsų parapijoje rugpjūčio 15 d. sumos šv. Mišiose giedojo Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos choras. Dėkojame svečiams. Telydi Viešpaties palaima ir Švč. Mergelės Marijos globa..

0

Rekolekcijos

Šių metų rugpjūčio 4 – 8 dienomis Šiluvoje vyko Nazareto šeimų bendruomenės rekolekcijos. Jų tema: Nebijokime savo silpnumo.  Tai padrąsinimas ir jaunesniems, ir vyresniems, net ir vaikams, kad visi išdrįstume būti savimi, nes mus...

0

Kvietimas į AA grupę

AA (anoniminių alkoholikų) grupė „Pastogė“ kviečia VISUS, norinčius padėti sau ir kitiems sveikti nuo priklausomybių, į atvirą susirinkimą 2014 m. rugpjūčio 31 d. (sekmadienį) 18 val. Žeimenos g. 6, Kaune Pal. Jurgio Matulaičio vienuolyno...