Sausio 17 d. – Pabėgėlių ir migrantų diena

„Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, per amžius tveria ištikimoji jo meilė.“

„Viešpats – mano drąsa ir galybė, jis mane išvadavo.“

„Tu mano Dievas, aš tau dėkosiu; tu mano Dievas, tave aš aukštinsiu. Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, per amžius tveria ištikimoji jo meilė.“ (Ps 117,118)