Autorius Jolanta

0

Birželio 29 d. – Šventi apaštalai Petras ir Paulius

Minime apštalus Šv. Petra ir Paulių, dvi ryškiausias ankstyvosios Bažnyčios figūras. Jie gerbiami tą pačią dieną pagal seną Bažnyčios tradiciją, kadangi abu mirė kankinio mirtimi Romoje. Nerono persekiojimų metu, apie 64 m. po Kristaus....

0

„Garbė Dievui aukštybėse“

Birželio 4 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už „Paparčio“ pradinės mokyklos bendruomenę. Į šv. Mišias susirinko  visos mokyklos mokinukai lydimi mokytojų ir tėvelių. Džiaugiamės mokyklos bendruomene ir tikybos mokytoja Ugne...

0

Švč. Trejybės iškilmė – gegužės 26 d.

Švenčiausiosios Trejybės iškilmės dieną švenčiame didžiausią tikėjimo slėpinį, bandydami ribotu protu suvokti Trivienį, Triasmenį Dievą. Jėzus savo Asmenyje mums leidžia pažinti Tėvą, Dvasia primena Jėzaus mokymą. Ateikime pagarbinti vienintelio tikrojo Dievo – Tėvo ir...

0

Kristaus Žengimas į Dangų (Šeštinės)

Gegužės 12 d. sekmadienį švenčiame Kristaus Žengimo į Dangų iškilmę. „Dievas Kristų pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštytes, valdžias, galybes ir viešpatystes.“ (Ef 1, 20-21) Galbūt jauti, kad esi geras įrankis Dievo...

0

Krepšinio varžybos „Jūs esate mano draugai“

Balandžio 8 d.  Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis inicijavo krepšinio varžybas „Jūs esate mano draugai“ tarp parapijos teritorijoje esančių švietimo įstaigų. Dėkojame mokyklų vadovams, kurie mielai sutiko  dalyvauti ir pakvietė savo...

0

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Štai diena, kurią mums davė Viešpats, šventės ir džiaugsmo diena! „Trečią dieną Dievas prikėlė Jėzų ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiesiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo...

0

Didysis Tridienis – trys liturgijos viršūnės.

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, šios trys liturgijos viršūnės, sudaro – mūsų atpirkimo – slėpinio tris tarpsnius. Šis trijų dienų laikotarpis dar vadinamas Velykų tridieniu. Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą per Velykų vakarienę,...

0

Gavėnia- atgailos laikotarpis

Atėjo mums atgailos dienos atsiteisti už nuodėmes, gelbėti sielas. „Būk man gailestingas, Dieve, nes žmonės geidžia mane sutrypti, visą laiką mane jie kamuoja. Mano priešai puola mane visą dieną,- daug mane engiančių, Aukščiausiasis. Kai...