Dienų archyvas 26 gruodžio, 2014

0

Šv. Kalėdų eglutė parapijos vaikams

Gruodžio 26 dieną  10 val. į šv. Mišias, kurias aukojo klebonas kun. Dainius Lukonaitis,  rinkosi vaikučiai su tėveliais bendrai maldai padėkoti Šv. Kūdikėliui už gautas malones. Po šv. Mišių parapijos Caritas, vadovaujamas vedėjos Elenos...