Mėnesio archyvas gegužės 2018

0

Švč. Trejybė

Mt 28 Jėzaus apsireiškimas mokiniams   16Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. 18 Tuomet prisiartinęs Jėzus...

0

Šiandien – Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisijos informacija dėl Švč. Mergelės Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginio minėjimo 2018 m. gegužės 11 d. Dievo kulto ir sakramentų kongregacija 2018 m. vasario 11 d. išleido dekretą, kuriuo skelbiamas popiežiaus...

0

Giesmių Giesmelės laureatų koncertas

  Gegužės 13 dieną Kristaus Žengimo Dangun iškilmėje ir Dievo Motinos apsireiškimo Fatimoje 101-ųjų metinių dienos minėjime, Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bažnyčioje vyko Giesmių Giesmelės 2018 m. laureatų koncertas ir apdovanojimai. Šventė prasidėjo...

0

Viešpaties Žengimas į Dangų (Šeštinės)

„Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite...

0

Gegužės 6 d. sekmadienis – Motinos diena

Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškė mums tuo,...