Sutvirtinimo Sakramento teikimas Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje

Šių metų gegužės 26 dieną 18 val. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ suteikė Sutvirtinimo Sakramentą daugiau nei 100 Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos jaunuolių.

Šeštadienio vakarą džiugi nuotaika su truputėliu nerimo sklandė bažnyčioje belaukiant ganytojo.  18 val. iškilmingai  prasidėjo šv. Mišių auka, kurias kartu su J. E. arkivyskupu L. Virbalu SJ aukojo Kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis ir parapijos vikaras kun. Ričardas Birbilas.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ pasakė nuoširdžiai pamokančią homiliją apie Švč. Trejybę.      Eucharistijos šventimą vainikavo   Sutvirtinimo sakramento teikimas ir priėmimas, o parapijos jaunimo giesmės užpildė erdvę.

Klebonas kunigas Dainius Lukonaitis nuoširdžiai dėkojo J. E.   arkivyskupui  Lionginui Virbalui SJ .

Po bendros nuotraukos bažnyčios šventoriuje, Sutvirtinamieji parapijos katechečių Anos Sidorovič ir Ramintos Kruopytės buvo pakviesti į bažnyčios vidų iškilmingai atsiimti Sutvirtinimo sakramento priėmimą liudijančio pažymėjimo. Pažymėjimus įteikė parapijos vikaras kunigas Emilis Vasiliauskas, kiekvieną asmeniškai pasveikino ir pakvietė vykti į jaunimo stovyklą Lietuvoje ar Taizė Prancūzijoje, taip pat jungtis savanoriauti Popiežiaus Pranciškaus vizito metu Lietuvoje.

Šventės pabaigoje aidėjo plojimai ir artimųjų  sveikinimai. Šventoji Dvasia – Meilės dvasia, tepasilieka su mumis!

Dalinamės džiugiomis akimirkomis:

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *