Mėnesio archyvas sausio 2020

0

Ketvirtokų viktorina „Irkis į gilumą“

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijoje sausio 27 d. 10 val. įvyko ketvirtokų viktorina „Irkis į gilumą“, kurioje dalyvavo Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos, Pilėnų progimnazijos ir Kazio Griniaus progimnazijos ketvirtokai lydimi tikybos mokytojų. Telaimina Dievas.  ...

0

Sausio 26 d. – Dievo Žodžio sekmadienis

Mums būtina artimai pažinti Šventąjį Raštą ir Prisikėlusįjį, kuris niekuomet nepaliauja dalijęsis žodžiu ir duona tikinčiųjų bendruomenėje. Todėl būtina nuolat puoselėti Šventojo Rašto pažinimą, antraip mūsų širdys liks šaltos, o akys užmerktos, kaip būna,...

0

Kristaus krikštas

Kalėdų laikas baigiasi Jėzaus krikšto švente. Atsiliepdamas į Jono Krikštytojo raginimą, Jėzus įbrenda į Jordano upę, ir Pirmtakas pakrikštija Jį, nors Jis ir yra tikrų tikriausias Nekaltasis. Viešpačiui pasikrikštijus, atsivėrė dangus; Šventoji Dvasia pleveno...

0

Trys Karaliai

„Kelkis, nušviski, Ziono kalne, nes tavo šviesa jau ateina ir Viešpaties šlovė ant tavęs suspindi. Žemę štai sutemos gaubia, tautas tamsybė dar dengia. Tačiau virš tavęs Viešpats jau spindi, tau jo šlovė apsireiškia. Tautos ...