Dienų archyvas 12 sausio, 2021

0

Sausio 13-a – Laisvės gynėjų diena

Leisk tyromis širdimis paaukoti šį rytą tau, Prisikėlusiajam, o šios dienos darbai tebūna šventi ir tau malonūs. Duok mums šiandien jėgų taikiai su visais sugyventi ir neatsilyginti blogu už bloga. Dėkojame tau, Viešpatie, už...