Dienų archyvas 15 vasario, 2024

0

Gavėnia- atgailos laikotarpis

Atėjo mums atgailos dienos atsiteisti už nuodėmes, gelbėti sielas. „Būk man gailestingas, Dieve, nes žmonės geidžia mane sutrypti, visą laiką mane jie kamuoja. Mano priešai puola mane visą dieną,- daug mane engiančių, Aukščiausiasis. Kai...