Dienų archyvas 2 balandžio, 2024

0

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Štai diena, kurią mums davė Viešpats, šventės ir džiaugsmo diena! „Trečią dieną Dievas prikėlė Jėzų ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiesiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo...