Kauno Pal. Jurgio Matulaičio (Eigulių) parapijos gyvenimas

0

Krepšinio varžybos „Jūs esate mano draugai“

Balandžio 8 d.  Pal. Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kunigas Dainius Lukonaitis inicijavo krepšinio varžybas „Jūs esate mano draugai“ tarp parapijos teritorijoje esančių švietimo įstaigų. Dėkojame mokyklų vadovams, kurie mielai sutiko  dalyvauti ir pakvietė savo...

0

Kristus Prisikėlė! Aleliuja!

Štai diena, kurią mums davė Viešpats, šventės ir džiaugsmo diena! „Trečią dieną Dievas prikėlė Jėzų ir leido jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiesiems liudytojams, būtent mums, kurie su juo...

0

Didysis Tridienis – trys liturgijos viršūnės.

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, šios trys liturgijos viršūnės, sudaro – mūsų atpirkimo – slėpinio tris tarpsnius. Šis trijų dienų laikotarpis dar vadinamas Velykų tridieniu. Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą per Velykų vakarienę,...

0

Gavėnia- atgailos laikotarpis

Atėjo mums atgailos dienos atsiteisti už nuodėmes, gelbėti sielas. „Būk man gailestingas, Dieve, nes žmonės geidžia mane sutrypti, visą laiką mane jie kamuoja. Mano priešai puola mane visą dieną,- daug mane engiančių, Aukščiausiasis. Kai...

0

Dievo Žodžio sekmadienis – sausio 21 d.

Popiežius Pranciškus kviečia atkreipti didesnį Dievo tautos dėmesį į Šventojo Rašto svarbą, kad jis kasdien būtų uoliau skaitomas, iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas ir būtų tikinčiųjų maldos bei švenčių šerdis. Šv. Jeronimas primena: „nepažinti Raštų...

0

Tegul kiekvienoje širdyje užgimsta Jėzus Kristus

„Būk pagarbintas, mano Viešpatie!“ – giedojo šv. Pranciškus Asyžietis. Savo gražioje giesmėje jis primena, kad mūsų bendrieji namai taip pat yra tartum sesuo, su kuria dalijamės savo egzistencija, ir lyg graži, mus apkabinanti motina:...

0

Gruodžio 24 d. -IV Advento sekmadienis – Šv. Kūčios

Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas mums arčiau negu tuomet,  kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kristau, gyvojo Dievo Sūnau,  pasigailėk mūsų. Tu ateini į...