Kategorija Naujienos

0

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

Mano širdis apkartusi nuo savo vienatvės, meldžiu, Viešpatie, pasaldinti ją savo paguoda. (šv. Anzelmas Kenterberietis) Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas jį išaukštino ir davė jam vardą, kilniausią...

0

DIDYSIS PENKTADIENIS-KRISTAUS KANČIA

„Kaip avinėlis, vedamas į skerdyklą, jis nepravėrė burnos. Nuplaktas už savosios tautos nuodėmes, jis buvo nužudytas. Prislėgtas kančios, jis patiko Viešpačiui.“ (Jer 18,20) Viešpatie, girdėjau apie tavo gyrių, esu apstulbintas, Viešpatie, tavo veikimo. Atnaujink...

0

Didysis Ketvirtadienis – Paskutinė vakarienė

Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir Velykos, trys liturgijos viršūnės, sudaro vieno – mūsų atpirkimo – slėpinio tris tarpsnius. Ketvirtadienį Bažnyčia mini Eucharistijos įsteigimą Velykų vakarienėje, Jėzaus su mokiniais valgytoje Jeruzalėje. kristus tapo kviečio grūdu....

0

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Pradėdami Didžiąją savaitę, sekime paskui Kristų, ryžtingai žengiantį į savo Kančią, ir su daugybe tikinčiųjų skelbkime Mirties Nugalėtoją. Kristau, tu – garbės Karalius, tu – Aukščiausiojo Sūnus! tau – verbų šakelės žalios, tau –...

0

Kovo 29 d. V gavėnios sekmadienis

V gavėnios sekmadienis – maldos už seksualinės prievartos aukas diena. Melskimės prašydami Dievo gailestingumo: Dievo gailestingumą giedosiu per amžius Visos žmonijos akivaizdoje, Nes jis yra svarbiausia Dievo savybė, o mums nepaliaujamas stebuklas. Dievo gailestingumo...

0

Popiežiaus Pranciškaus kvietimas

Popiežius Pranciškus pakvietė dviem maldos iniciatyvoms tuo metu, kai pandemija sukrėtė visą pasaulį. Jis darkart dėkojo visiems, kurie su ja kovoja, nepamiršdamas policininkų. Pranciškus pranešė, jog kovo 27 dieną, penktadienį,  19 valandą vakaro  Lietuvos...

0

Šv. Juozapai, melski už mus

Nuo šiandien, kovo 19 d. ir kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis Lietuvos vyskupai kviečia melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose...

0

DĖMESIO – SVARBI INFORMACIJA

Paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos Mieli tikintieji, Mūsų parapijos kunigai jūsų užsakytomis intencijomis kiekvieną dieną aukos šv. Mišias 9 val., o šeštadienį ir sekmadienį 10 val. Jūsų prašome likti namuose. kunigas budės kiekvieną...