Kategorija Naujienos

0

Susitikimas su Motinų Maldoje įkūrėja Veronika Wiljams

    Rugsėjo 18 dieną mūsų parapijos Motinų Maldoje grupės koordinatorė Rūta Zubinienė dalyvavo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje įvykusiame susitikime su Motinų Maldoje įkūrėja Veronika Wiljams. Susitikime dalyvavo gausus motinų būrys iš įvairių Lietuvos...

0

Sakramentai

Kviečiame registruotis į pasirengimo sakramentams užsiėmimus. Registruotis galima atėjus į parapijos raštinę arba telefonais: (8 37)  38-74-00;  mob.: 8655 41154. Užsiėmimai prasidės nuo spalio 6 dienos. Užsiėmimų laikas nurodytas skyrelyje „Tikėjimo ugdymas“..

0

Švč. Mergelės Marijos gimimas. Šiluvos Didieji atlaidai

ATLAIDŲ TRADICIJA Šiluvoje nuo seno, dar prieš Dievo Motinos apsireiškimą, švęsti Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, liaudiškai – Šilinės. Šis pavadinimas, matyt, bus kilęs nuo seno vietovardžio – Šilas, iš kurio vėliau išsirutuliojo dabartinis...

0

Rugsėjo 1-oji

„Pamokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį.“ (Ps 90,12) Šviesių, kūrybingų ir dvasingų, Dievo palaimos Mokslo metų. Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos bendruomenė Rugsėjo 1-ąją pasitiko šv. Mišiomis naujoje bažnyčioje. Maldomis ir...

0

Svečiai

  Mūsų parapijoje rugpjūčio 15 d. sumos šv. Mišiose giedojo Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos choras. Dėkojame svečiams. Telydi Viešpaties palaima ir Švč. Mergelės Marijos globa..

0

Rekolekcijos

Šių metų rugpjūčio 4 – 8 dienomis Šiluvoje vyko Nazareto šeimų bendruomenės rekolekcijos. Jų tema: Nebijokime savo silpnumo.  Tai padrąsinimas ir jaunesniems, ir vyresniems, net ir vaikams, kad visi išdrįstume būti savimi, nes mus...