II Gavėnios sekmadienis

„…Besimeldžiant Jo veido išraiška pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su Juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus išėjimą, būsiantį Jeruzalėje.

Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Išbudę jie pamatė Jo spindesį ir stovinčius šalia Jo du vyrus. Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų:“Mokytojau, gera mums čia būti! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui.“ Jis nesižinojo, ką kalbąs. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies aidėjo balsas: „ŠITAS MANO IŠRINKTASIS SŪNUS, JO KLAUSYKITE!“

Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. o jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.“    (Lk 9, 29-36)

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *