Sausio 29 d. – Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai

Pal. Jurgis Matulaitis (1871 – 1927 m.).

1898 m. įšventintas į kunigus, palaimintasis Jurgis Matulaitis profesoriavo Kelcų seminarijoje Lenkijoje. Matydamas didelį to krašto skurdą, susidomėjo socialiniais klausimais. Pajutęs potraukį vienuolio gyvenimui, atkūrė marijonų vienuoliją, pats tapo vienuoliu ir įsteigė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją. 1918 m. buvo paskirtas Vilniaus vyskupu augziliaru. Taikos skelbėjas pal. J. Matulaitis yra parašęs tokius žodžius:“Aš gimiau Lietuvoje… Beveik visą savo gyvenimą dirbau Lenkijoje, ir dirbau sąžiningai ir negailėdamas jėgų.“ Iš tiesų jis triūsė iki išsekimo. 1925 m. Jurgis Matulaitis atsistatydino, bet Pijus XI, kuris vertino „tą tikrai šventą vyrą“, tuoj pat jį paskyrė Vilniaus arkivyskupu bei apaštališkuoju vizitatoriumi Lietuvai. Jurgis Matulaitis stengėsi atkurti gerus lenkų ir lietuvių santykius, parengė Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatą. 1927 m. staiga mirė, sulaukęs 55 metų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *